Bunlara örnek olarak; Ud, Tambur, Çeng, Tar, Kanun (müzik), Santur, Kopuz, Bağlama ailesi (meydan sazı, divan sazı, bozuk, tambura, cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva) ve benzerleri verilebilir.

Telli Çalgılar

Telli çalgılar kendi içerisinde Tezeneli çalgılar ve Yaylı çalgılar olmak üzere iki gruba ayrılır.

Tezeneli çalgılar, tezene adı verilen mızrap olarak ta bilinen; kemik, maden, plastik veya kiraz ağacından da yapılan, telli çalgıların bir kısmının çalınmasında yardımcı olan aletten adını alırlar. Tezeneli çalgıların bir kısmı tezene gerektirmez. Parmaklarda kullanılabilir.

Tezeneli çalgılara örnek olarak: Meydan sazı, Divan sazı, Bağlama, Bozuk, Tambura, Çöğür, Cura, Bulgarı, Tar...

Yaylı çalgılar, iki yayı bir birbirine sürtünmesi sonucu ortaya çıkan ses neticesinde sınıflandırılma gerei duyulmuştur. Örnek olarak; Kopuz, Kemençe, Keman, Rebbab, vb.

Genel olarak Telli çalgılar çeşitleri şöyledir;

A

B

C-Ç

D

Dutar

E

Epigonion

K

L

M

P

R

S-Ş

T

V

Ysaddasadsasddas

Telli Çalgılar

Vurmalı çalgıları ve yaylı sazları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar.

Yanıtlar