Temel anlam; bir sözcüğün ortaya çıkış nedeni olan, akılda uyandırdığı ilk anlam. Bu anlamdan türeyen ve yakın ilişkili olan yeni anlamlara ise yan anlam denir. Temel ve yan anlamlar birlikte "gerçek anlamları" meydana getirirler.

Temel anlam

Temel anlam; bir sözcüğün ortaya çıkış nedeni olan, akılda uyandırdığı ilk anlam. Bu anlamdan türeyen ve yakın ilişkili olan yeni anlamlara ise yan anlam denir. Temel ve yan anlamlar birlikte "gerçek anlamları" meydana getirirler. Örneğin "ayak" sözcüğü canlılardaki uzuvlardan biridir. Bu anlam sözcüğün temel anlamıdır. Aynı sözcük masa ayağı için kullanıldığında ise yan anlamlarından birini karşılar. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler temel anlamlarında kullanılmıştır: * Odanın kapısını hızla kapadım. * Doktor ağrıyan gözümü dikkatle muayene etti. * Çocuk peçete ile ağzını sildi.

Yanıtlar