Temel Fonksiyon

Kısaca: temel fonksiyon, tek bir değişken, üs, logaritma, sabit ve n.kökten oluşan ve dört temel işlemin (+ – × ÷) bileşkesi ve kombinasyonu kullanılan fonksiyondur. Bu fonksiyonlar (ve sabitler), reel sayılardan oluşan trigonometrik fonksiyonlar ve terslerinden de olabilir (trigonometrik fonksiyonlar ve karmaşık sayılarla ilişkisine bakın). ...devamı ☟

temel fonksiyon, tek bir değişken, üs, logaritma, sabit ve n.kök oluşan ve dört temel işlemin (+–×÷) bileşkesi ve kombinasyonu kullanılan fonksiyondur. Bu fonksiyonlar (ve sabitler), reel sayılardan oluşan trigonometrik fonksiyonlar ve terslerinden de olabilir (trigonometrik fonksiyonlar ve karmaşık sayılarla ilişkisine bakın). Örnekler Temel fonksiyonlar birkaç örnek: : \frac}\sin\left(\sqrt\,\right) ve : -i\ln(x+i\sqrt), \, İkinci örnekteki fonksiyon, \arccos(x) ters kosinüs trigonometrik fonksiyonunun, tüm karmaşık düzlemin pozitif kısmındaki biçimidir. Bu yüzden \arccos(x), bir temel fonksiyondur. Temel fonksiyon olmayana örnek olarak aşağıdaki hata fonksiyonu verilebilir: : \mathrm(x)=\frac}\int_0^x e^\,dt Temel fonksiyonun tanımına bakıldığında bu fonksiyonun temel fonksiyon olmadığı doğrudan görülemeyebilir. Fakat Risch algoritması kullanılarak bu kanıtlanmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Fonksiyon
1 yıl önce

verilmiştir. Ama bir fonksiyon bir formül ya da bir kuraldan öte bir şeydir. Bir fonksiyon, sadece bir kural değildir; bir fonksiyonu tanımlamak için, kural...

İşlev (Matematik), Bağıntı, Bilgisayar bilimi, Biricik, Boolean, Fibonacci Serisi, Kalkış kümesi, Küme, Tanım kümesi, Yinelge, İçine
Holomorfik fonksiyon
1 yıl önce

Holomorf fonksiyonlara bazen düzenli fonksiyonlar dendiği de olmaktadır. Karmaşık düzlemin tümünde holomorf olan fonksiyona tam fonksiyon adı verilir...

Tam fonksiyon
1 yıl önce

esaslı tekillik varsa, fonksiyona aşkın tam fonksiyon denilir, öteki türlü fonksiyon bir polinomdur. Liouville teoremi Cebirin temel teoremi'nin şık bir...

Birim fonksiyon
5 yıl önce

Birim fonksiyon (özdeşlik fonksiyonu, özdeşlik gönderimi, özdeşlik dönüşümü, birim dönüşüm, birim işlev gibi farklı şekillerde de kullanılır), her zaman...

í–zdeşlik göndermesi, Matematik, Taslak, Varış kümesi, Görüntü kümesi, Gönderme
çarpım fonksiyonu
1 yıl önce

fonksiyondur. f ( x y ) = f ( x ) f ( y ) {\displaystyle f(xy)=f(x)f(y)} 1(n): sabit fonksiyon, 1(n) tanımlı = 1 (tam çarpım) Id(n): birim fonksiyon,...

Sabit fonksiyon
1 yıl önce

Matematikte sabit fonksiyon, her giriş değeri için çıkış değerini daima sabit kaldığı bir fonksiyondur. Örneğin; y ( x ) = 4 {\displaystyle y(x)=4} , bir...

Karakteristik fonksiyon
1 yıl önce

olduğu anlaşılmaktadır. Bir karakteristik fonksiyonun logaritması bir kumulant üreten fonksiyon olur ve bu fonksiyon kumulantları bulmak için yararlıdır. Lukacs...

Harmonik fonksiyon
1 yıl önce

Society MathWorld'deki Harmonik Fonksiyon bilgisi Harmonik Fonksiyonlar Modülü, John H. Mathews tarafından Harmonik Fonksiyon Teorisi, S.Axler, Paul Bourdon...