--}}

Temel Fonksiyonel Gruplar

Aşağıda listelenmiş fonksiyonel grupların çoğu Genel biyoloji derslerinde öğretilen temel fonksiyonel gruplardır.

Aşağıda listelenmiş fonksiyonel grupların çoğu Genel biyoloji derslerinde öğretilen temel fonksiyonel gruplardır.

Kimyasal sınıf Grup Formül Grafik Formül Önek Sonek Örnek
Alkol || align="center" | Hidroksil ROH hidroksi- || align="center" | -ol Metanol
Karbonil Aldehit || align="center" | RCHO okso- || align="center" | -al Asetaldehit
Keton || align="center" | RCOR` keto-, okso- || align="center" | -on Aseton
Karboksil Karboksilik asit RCOOH karboksi- || align="center" | -oik asit Asetik asit
Karboksilat || align="center" | RCOOaˆ’ Karboksi- || align="center" | -oat Asetat
Aminler Birincil amin RNH2 amino- || align="center" | -amin Metilamin
Fosfat || align="center" | Fosfat ROP(=O)(OH)2 fosfo- || align="center" | Gliseraldehit 3-fosfat
Tiol Sülfhidril RSH merkapto-, sülfanil- || align="center" | -tiol Etantiol


Kaynak

kaynak wiki |dil=İngilizce |madde=Basic functional groups |tarih=01.03.2007 |url=http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Basic_functional_groups&oldid=111911100

Kimya-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.