Temsili Demokrasi

Kısaca: Temsilî demokrasi, demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil de, seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır. Genellikle nüfusu kalabalık ülkelerde uygulanır. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Temsilî demokrasi
3 yıl önce

Temsili demokrasi, sınırları belirli bir alan içinde bulunan bireylerin, kendi iradeleriyle seçtikleri bir temsilci veya temsil grubunun aracılığıyla...

Sosyal demokrasi
3 yıl önce

savundular. Sosyal demokrasi düşüncesi, tek kabul edilebilir hükûmet biçiminin hukukun üstünlüğü ilkesi altında temsili demokrasi olduğunu öne sürmektedir...

Sosyal demokrasi, Eduard Bernstein, Kapitalizm, Temsili demokrasi, Vladimir Lenin, Plebisitçi demokrasi, Oybirliği demokrasisi, Marksist demokrasi, Liberal demokrasi, Demarşi, Sosyalist Enternasyonal
E-Demokrasi
3 yıl önce

E-demokrasi, “demokrasi özgürlüktür” temeli üzerinden yükselen yeni bir düşünce akımı olarak “dijital demokrasi” düşüncesinin ifadesidir. Bir ülkenin...

Liberal demokrasi
3 yıl önce

Liberal demokrasi ya da Batı demokrasisi liberalizmin temel ilkelerini esas alan, temsili demokrasiye dayalı yönetim şeklidir. Bir liberal demokraside vatandaşların...

Liberal demokrasi, Atina demokrasisi, Demokrasi, Doğrudan demokrasi, Marksist demokrasi, Oydaşmacı demokrasi, Sosyal demokrasi, Temsili demokrasi, Çoğulcu demokrasi, Parlamenter demokrasi, Plebisitçi demokrasi
Bulgaristan başbakanları listesi
6 yıl önce

devlet olduktan sonra bir süre monarşik demokrasi ile, ardından komünizm ile, 1991'den beridir de temsili demokrasi ile yönetilmektedir. 1991'den önce, başbakan...

Demokrasi
3 yıl önce

başına kullanılması (Anayasal demokrasi, sosyal demokrasi, liberal demokrasi vb.) gibi sebepler gösterilebilir. Demokrasiye farklı atıflar: Çoğunluğun yönetimi...

Türkiye Cumhuriyeti, Kominizm, Nazizm, Hukuk Devleti, Polis Devleti, Anayasa, Meclis, Parlemanto, Roma Devleti, Siyaset
Katılımcı demokrasi
3 yıl önce

birlikte, katılımcı demokrasi, geleneksel temsili demokrasiye göre daha kapsamlı sivil katılım biçimlerini ve daha fazla siyasi temsili savunma eğilimindedir...

Müzakereci demokrasi
3 yıl önce

bir demokrasi anlayışıdır, ayrıca kendine üniter devletlerde de uygulama alanları bulmaktadır. Katılımcı sayısına göre doğrudan ve temsili demokrasiye ilişkin...

Oydaşmacı demokrasi, Atina demokrasisi, Belçika, Demokrasi, Devlet, Doğrudan demokrasi, Liberal demokrasi, Marksist demokrasi, Politika, Siyaset, Sosyal demokrasi