Temyiz

Kısaca: Temyiz Ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kurul. Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkanını sağlayan kanun yoludur. Ceza işlerinde; 15 sene ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalarla ölüm cezalarına ait hükümler, hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın Temyiz Mahkemesince re'sen tetkik olunur. Diğer hükümler ancak tarafların, kanuni süresi içinde m ...devamı ☟

Temyiz Ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kurul.

Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkanını sağlayan kanun yoludur. Ceza işlerinde; 15 sene ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezalarla ölüm cezalarına ait hükümler, hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın Temyiz Mahkemesince re'sen tetkik olunur. Diğer hükümler ancak tarafların, kanuni süresi içinde müracaatları halinde Yargıtayca incelenir. Kanunda yazılı bazı hükümlerinse temyizi mümkün değildir (Bazı hafif para cezaları ve yine para cezası gerektiren suçlardan beraet hükümleriyle, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin kısa süreli hapis cezalarıyla ilgili hükümleri gibi).

Temyiz sebebi, hükmün sadece, kanun ve usul esaslarına aykırı olmasıdır. Temyiz Mahkemesi, yapılan tetkik sonucu, hükmün bozulmasına veya tasdikine (onanmasına) karar verir. Bu şekilde verilen kararlar muhtelif konularda Temyiz Mahkemesinin görüşü kesinlik ve bir noktada sabitlik kazanır, Yargıtaydaki muhtelif daireler arasında ortaya çıkan hüküm uyuşmazlıklarını Yargıtay Genel Kurulu bir çözüme bağlar. Bu kararlara “İctihadı Birleştirme Kararları” denir. Alt mahkemeler, Temyiz Mahkemesinin yerleşmiş olan ictihatlarına bağlı olarak kararlarını vermek mecburiyetindedirler. Yani bu kararlar, alt mahkemeleri bir kanun gibi bağlarlar. Bu yüzden İctihadı Birleştirme Kararları hukukun kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

temyiz

1. anlamı Ayırt etme.
2. anlamı hukuk Mahkemelerce verilen kararın kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol:
"Dama tıkıldım ama temyizde beraat ettim."- A. Gündüz.

temyiz

Türkçe temyiz kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. appellate
n. appeal, supersedeas

temyiz

ayırt etme.
mahkemelerce verilen kararın yasa ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol.

temyiz

Türkçe temyiz kelimesinin Fransızca karşılığı.
pourvoi [le], cassation [la]

temyiz

Türkçe temyiz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Berufung, Kassation

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Temyiz
3 yıl önce

Temyiz, ayırt etme, seçme, ayırma; hukukta, doğruyu yanlıştan ayıran kuruldur. Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek...

Temyiz, Danıştay, Hukuk, Mahkeme, Sıkıyönetim, Yargıtay, Temyiz Mahkemesi, Askeri Mahkeme, Askeri Yargıtay
Uluslararası Otomobil Federasyonu
5 yıl önce

sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklara karar vermekle yükümlüdür. Uluslararası Temyiz Mahkemesi hüviyetine de sahiptir. FIA'nın kuruluşu Motor Sporları Sözlüğü...

Münir Hüsrev Göle
6 yıl önce

Gaziantep, Kozan, Afyonkarahisar Mutasarrıflığı, Maliye Vekaleti Vergiler Temyiz Komisyonu Azalığı, İnhisarlar Genel Müdür Muavinliği, II., VI., VII. ve...

Münir Hüsrev Göle, 10 Eylül, 10 Haziran, 1890, 1947, 1948, 1955, 21 Ağustos, Bayburt, Behçet Uz, Cavit Ekin
Mehmet Kazım Berker
3 yıl önce

Müddeî-i Umûmîliği, Adliye Vekâleti Müsteşarlığı, Temyiz Mahkemesi Azalığı ve 2. Başkanlığı, Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesi Reisliği, TBMM VII. Dönem...

Michel Platini
3 yıl önce

men cezası verdi.. Bu kararın ardından Michel Platini FIFA Temyiz Kurulu'na gitti. Temyiz Kurulu'nun cezayı 6 yıla düşürmesinin ardından Platini, Uluslararası...

Michel Platini, Serie A, 1983, 1984, 1978, 1981, 1982, 1985, 1986, FIFA, Tarih
Cemil Cahit Toydemir
3 yıl önce

rütbesine terfi etti ve 5. Kolordu Komutanı oldu. 6 Nisan 1936 tarihinde Askeri Temyiz Mahkemesi II. Başkanlığına, 12 Ocak 1939 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığına...

Cemil Cahit Toydemir, 10 Eylül, 1946, 1947, 7 Ağustos, Balkan Savaşları, Behçet Uz, CHP, Hasan Saka, I. Dünya Savaşı, Kişi
Spor Tahkim Mahkemesi
3 yıl önce

konusundaki temyiz talepleridir.) Mart 2012'de 7 adet başarılı temyiz başvurusu gerçekleşti. Bunların altı tanesi usûle ilişkin olan temyiz talepleriydi...