Tenör , bir cevherin içerisinde bulunan metal miktarını belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bakır, Demir ve benzeri, mineral yapısında yüksek değerlere sahip cevherler, ağırlık yüzdesi (wt%) ile ifade edilir, Altın ve benzeri asal metaller ise tonda gram (g/ton) şeklinde gösterilir.

Tenör

Tenör , bir cevherin içerisinde bulunan metal miktarını belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bakır, Demir ve benzeri, mineral yapısında yüksek değerlere sahip cevherler, ağırlık yüzdesi (wt%) ile ifade edilir, Altın ve benzeri asal metaller ise tonda gram (g/ton) şeklinde gösterilir. Bir cevherin işletilebilirliği çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenen tenör değerine (Ekonomik Minimum Tenör) sahip olup olmadığına göre belirlenir. Ekonomik Minimum Tenör şu faktörler kullanılarak belirlenir: *Rezerv *Yatağın Durumu (Yüzeye yakınlık, çevresel faktörler...) *Pazara Mesafe *Piyasa Değeri *Üretim Masrafları ve Diğer Tüm Masraflar Tüm bu faktörler her cevher için farklılık gösterir.

Yanıtlar