Ten American Painters

Kısaca: Ten American Painters: Oturanlar, soldan sağa: Edward Simmons, Willard L. Metcalf, Childe Hassam, J. Alden Weir, Robert Reid Ayaktakiler, soldan sağa: William Merritt Chase, Frank W. Benson, Edmund C. Tarbell, Thomas Wilmer Dewing, Joseph Rodefer De Camp ...devamı ☟

Ten American Painters: Oturanlar, soldan sağa: Edward Simmons, Willard L. Metcalf, Childe Hassam, J. Alden Weir, Robert Reid Ayaktakiler, soldan sağa: William Merritt Chase, Frank W. Benson, Edmund C. Tarbell, Thomas Wilmer Dewing, Joseph Rodefer De Camp]] Ten American Painters (On Amerikan Ressamı), ya da genellikle kısaltıldığı haliyle The Ten, 1897 sonlarında Society of American Artists (Amerikan Ressamlar Derneği)'ten ayrılan on ressam tarafından kurulan ressam grubu. Derneğin düzenlediği sergilerin gittikçe politikleşmesini ve ticarileşmesini protesto eden ressamlar, dernekten ayrılıp The Ten grubunu kurdu. Derneğin kendisi de, bu ayrılıştan yirmi sene önce, ilerici bir hareket olarak National Academy of Design'dan ayrılan Thomas Eakins, Mary Cassatt, John Singer Sargent, James McNeill Whistler ve Winslow Homer gibi ressamlar tarafından kurulmuştu. The Ten grubunda yer alan ressamlar şunlardı: * Childe Hassam * J. Alden Weir * John Henry Twachtman * Robert Reid * Willard Metcalf * Frank Weston Benson * Edmund Charles Tarbell * Thomas Wilmer Dewing * Joseph DeCamp * Edward Simmons Abbott Handerson Thayer ve Winslow Homer'a da dernekten ayrılıp gruba katılmaları teklif edilmişti ancak bu ressamlar teklifi kabul etmedi. 1902'de ölen Twachtman'ın yerine gruba William Merritt Chase dahil edildi. On ressamın tamamı New York ya da Boston'da aktifti. Genelde izlenimciliğin temsilcileri olarak değerlendiriliyorlardı ve kariyerlerini bu akım üzerine kurmuşlardı. Tüzüklerinde dernekten ayrılacakları ve kendi yıllık sergilerini açacakları yazılıydı ve derneğin "çok fazla iş çok az sanat" şeklinde tanımladıkları önceliğini protesto ediyorlardı. Dernek ise muhaliflere karşı "liberal" bir politika benimsediği açıkladı. Ancak bazı üyeler, derneğin her yeni akım ile şekil değiştirmek yerine "geleneksel sanata" bağlı kalması gerektiğini, muhalifleri ise ikna etmeye çalışmak yerine serbest bırakmanın daha iyi olacağını savunuyordu. Grup kendi yıllık sergilerini yirmi yıl boyunca sürdürdü. Bundan sonra, gruptaki ressamların bazılarının ölümleri ve eserlerinin realizm gibi yeni akımlar karşısında gerici olarak değerlendirilmesi sebebiyle dağıldı.

Kaynaklar

* Ulrich W. Hiesinger, Impressionism in America: The Ten American Painters, Prestel, Munich, 1991, ISBN 3-7913-1142-5.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.