TENKISAT (türkçe) anlamı
1. azaltmalar
2. eksiltmeler
TENKISAT (türkçe) ingilizcesi
1. çokluk
2. isim
3. eskimiş (tenki:sa:t
4. k kalın okunur) Arapça ten®³¹¥t
5. ten®³¹' in çokluk biçimi,