Teodise

Düzenle|Nisan 2007 Taraflı

İnsanların, dünyanın hatta bütün evrenin kötülük olgusuyla karşı karşıya kalmasının nedenleri ve bunun Tanrı kavramıyla nasıl bir ilişkisi olduğuna yönelik ilahiyat disiplini.Yaşlılık, ölüm, sakat doğmak ve doğal felaketler gibi insan hayatına yön veren doğal olaylarla bizzat insanların toplum ya da kişisel olarak diğer insanları zulüm, baskı ve çeşitli manipüle araçlarla sınırlaması hatta onurlu bir insanlık durumundan alaşağı etmesi gibi insan kaynaklı olguların bir Tanrı inancıyla aşılıp aşılamayacağını konu edinen teodise ve kötülük problemi içinden çıkılması en zor alanlardandır. Şöyle ya da böyle yaşanılan dünyanın acımasızlığı ve sertliğinin insanlara ateizmi anlaşılabilir kıldığı söylenebilir. Savaşlar, insan hakları ihlalleri, yoksulluk ve yıkım getiren birçok durumun herşeye gücü yeten adil bir Tanrı anlayışıyla bağdaştırılmasının kolay olmadığı ortada.Hayatın sınır tanımaz işleyiş mekanizmalarının ,sınır tanımayan kötülüğü ,kimi zaman diyalektik kimi zamanda belli bir sürede karanlık tablolar olarak oluşturması,nice çığlıkların tarihte gün yüzüne çıkmadan gömülüp gitmesi ve bazen de duyulmak istenmemesi hangi kozmik ilkeyle ve el değilmemiş bir düzenle açıklanabilir.Leibniz ve Gazzali`nin yaşadığımız dünyayı mümkün dünyaların en iyisi ve en mantıklısı olarak görüp bu dünya düzenini ister istemez haklılaştırma girişimleri asla anlamayacakları gerçek mazlumların hayat yolculuklarını ve çilelerini hafife almaktır.İmtihan savunmasıyla ilahiyatçıların kötülük problemindeki gerçeklerin üstünü örtme çabaları sonucu ortalıkta görünmeyen mülk sahibi Tanrının varlığını konu edinen yine felsefi bir disiplin olan metafiziğin ve dinin resmi görüş ve kalıplarıyla başı hoş olmayan mistizmin bazı ekollerinin başka perspektifleri tarafından daha tatminkar modeller oluşturulmuştur.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kötülük Problemi
6 yıl önce

tarihinde bilinen ilk teodise girişimi Platon'a aittir. Sonradan geliştirilen birçok teodise düşüncesinin izleri Platon'un teodise düşüncesinde bulunabilir...

John Hick
6 yıl önce

2012), din felsefecisi ve teolog. Felsefi teoloji alanında, özellikle teodise, eskatoloji, kristoloji konuları ile dini çoğulculuk ve din epistemolojisi...

Candide
3 yıl önce

Nurten Kiriş, (), "Tarihsel Olarak Kötülük Problemi ve Çözüm Yolu Olarak Teodise" , Felsefe Dergisi, Sayi:5, Sayfa: . Online:[1] 19 Mart 2015 tarihinde...

Candide, 1759, Aydınlanma Çağı, Edebiyat, Taslak, Voltaire, Pikaresk
Tarih felsefesi
3 yıl önce

Fenomenolojisi adlı eserinde, tarih anlayışını diyalektiğe dayandıran karmaşık bir teodise geliştirdi. Olumsuz olan, Hegel tarafından tarihin motoru olarak tasarlandı...

Tarih felsefesi, Felsefe, Medeniyet, Tanrı, Tarih, Taslak
Ateizm
3 yıl önce

İlgili maddeler Euthyphron ikilemi İlahiyat Tanrı kompleksi Tanrı geni Kötülük problemi (teodise) Din felsefe metinler Popüler medyada Tanrı tasviri g t d...

Ateizm, 1587, 1960, Agnostisizm, Animizm, Ateist, Deizm, Determinizm, Din, Eski Yunanca, Ezoterizm
Tanrı
3 yıl önce

İlgili maddeler Euthyphron ikilemi İlahiyat Tanrı kompleksi Tanrı geni Kötülük problemi (teodise) Din felsefe metinler Popüler medyada Tanrı tasviri g t d...

Tanrı, Tanrı
Panteizm
3 yıl önce

İlgili maddeler Euthyphron ikilemi İlahiyat Tanrı kompleksi Tanrı geni Kötülük problemi (teodise) Din felsefe metinler Popüler medyada Tanrı tasviri g t d...

Panteizm, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Evren, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Henoteizm
İlahiyat
3 yıl önce

İlgili maddeler Euthyphron ikilemi İlahiyat Tanrı kompleksi Tanrı geni Kötülük problemi (teodise) Din felsefe metinler Popüler medyada Tanrı tasviri g t d...