Teokrasi

Kısaca: Tanrı anlamına gelen Yunanca theos sözcüğüyle, güç, iktidar anlamına gelen kratos sözcüklerinin bir birleşiminden meydana gelen ve Tanrı'nın tek yönetici, mutlak bir kudret sahibi biricik varlık olduğu, iktidarın Tanrı'dan geldiği ve bu iktidar ya da gücün, yalnızca Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi tarafından kullanıldığı inancına dayanan siyasi toplum düzeni. ...devamı ☟

Tanrı anlamına gelen Yunanca theos sözcüğüyle, güç, iktidar anlamına gelen kratos sözcüklerinin bir birleşiminden meydana gelen ve Tanrı'nın tek yönetici, mutlak bir kudret sahibi biricik varlık olduğu, iktidarın Tanrı'dan geldiği ve bu iktidar ya da gücün, yalnızca Tanrı�nın yeryüzündeki elçisi tarafından kullanıldığı inancına dayanan siyasi toplum düzeni.

1- Dar anlamda: Lafzı olarak Tanrı'nın yönetimi, pratikte ve günlük lisanda din adamlarının yönetimi. Terim ilk olarak Yahudi tarihçisi Josephus tarafından Yahudi yönetim kavramını ifade etmek için kullanılmıştır.

Buna göre ilahi kanunlar hem dini ve hem de sivil yükümlülükler yaratır. Antik dünyadaki teokrasi tatbikatında din adamlarının (rahiplerin) yönetimi doğrudan doğruya üstlenmeleri yerine yargı ve yasama fonksiyonlarını sahiplenmeleri söz konusu olmuştur.

2- Geniş anlamda: Bir din adamları sınıfı doğrudan doğruya yönetim işini üstlenmese de yönetimde dini kural ve rimellerin halcim olması.

Teokrasinin ilk anlamdaki tarihi örnekleri Kadim İsrail ve Calvin yönetimindeki Cenevre'dir. Modern örnek İran'dır. Suudi Arabistan, Taliban Afganistanı, İsrail gibi ülkeler ikinci anlamda teokrasiye yakın duran örnekler olarak görülebilir.

teokrasi

Türkçe teokrasi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. theocracy

teokrasi

dinerki.

teokrasi

Türkçe teokrasi kelimesinin Fransızca karşılığı.
théocratie [la]

teokrasi

Türkçe teokrasi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Theokratie

teokrasi

Siyasi iktidarın, Allah'ın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teokrasi
2 yıl önce

ve dine dayalı politik ve sivil güce teokrasi denilmiştir. Din kurallarının geçerli olduğu sistem olan teokraside, kurallar ya dini kuralların aynısıdır...

Teokrasi, Din, Politika, Siyaset, Taslak, Theݳs, Krat(e)ݭa
Yönetim biçimleri
2 yıl önce

Otonomi Oligarşik yönetimler Oligarşi Meritokrasi Plütokrasi Teknokrasi Teokrasi Jüristokrasi Stratokrasi Timokrasi Kritarşi Etnokrasi Federatif yönetimler...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Niyazi Berkes
2 yıl önce

İslamiyet, Milliyetçilik ve Sosyalizm (1969), Atatürk ve Devrimler (1982), Teokrasi ve Laiklik (1984) yer alır. Öte yandan, İletişim Yayınları'ndan çıkan Unutulan...

Niyazi Berkes, 18 Aralık, 1908, 1988, 21 Ekim, Ankara İœniversitesi, Behice Boran, Hasan Ali Yücel, Kıbrıs, Lefkoşa, Pertev Naili Boratav
Mahdum-ı Azam
5 yıl önce

yüzyılın ilk yarısına kadar büyük ölçüde bağımsız olarak bir tür İslami Teokrasi (Yunanca: θεοκρατία, θεός'dan, theós - Tanrı ve κρατεiν, Krat(e)ía- Hakim...

Siyasi ideolojiler listesi
2 yıl önce

Türk milliyetçiliği Turancılık Atatürkçülük Ülkücülük Feminist teoloji Teokrasi Dini sosyalizm İslamcılık İslami demokrasi Hristiyan demokrasi İslami sosyalizm...

Jakobenizm
2 yıl önce

davrandıkları için gericiler tarafından eleştirilmişlerdir. Aristokrasi, teokrasi ve feodaliteyi savunanların yöntemleri baskı, korkutma ve şiddete dayandığından...

Jakobenizm, Fransız devrimi, Politika, Radikal, Siyaset, Taslak, İdeoloji
Sekülerizm
2 yıl önce

seküler esaslara dayalı devleti tanımlar. Devlet biçimi olarak Sekülerizm, teokrasi yerine seküler bir devlet biçiminin tercih edilmesi, savunulmasıdır. Aslında...

Sekülerizm, 2005, Agnostisizm, Ateist, Ateizm, Demokrasi, Devlet, Din, Dogma, Fransızca, Kemalizm
Laiklik
2 yıl önce

laiklik, bu ilişkiler açısından üç özellik gösterir: Devlet dine bağlıdır (teokrasi, Tibet); din devlete bağlıdır (imparatorluk, Bizans, Osmanlı, İngiltere...

Laiklik, 1924, 3 Mart, Avrupa Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransa, Fransız Devrimi, Fransızca, Halifeliğin Kaldırılması, Hindistan, eğitim, öğretim, lise, üniversite, cumhuriyet, atatürk, inkılaplar, siyaset, din