Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir.

Teokratik

Teokratik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Teokrasi

teokratik

dinerkine dayanan.

teokratik

Teokrasiye dayanan.

teokratik

Türkçe teokratik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. theocratic

teokratik

Türkçe teokratik kelimesinin Fransızca karşılığı.
théocratique

teokratik

Türkçe teokratik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. theokratisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar