Teokratik

Kısaca: Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. ...devamı ☟

Teokratik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Teokrasi

teokratik

Türkçe teokratik kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. theocratic

teokratik

dinerkine dayanan.

teokratik

Türkçe teokratik kelimesinin Fransızca karşılığı.
théocratique

teokratik

Türkçe teokratik kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. theokratisch

teokratik

Teokrasiye dayanan.

İlgili konular

teokrasi din politika siyaset

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Teokrasi
1 yıl önce

gerekir, hukuki kararların en yüksek mercii bir tür ruhban sınıfıdır. Teokratik sistemin dayandırıldığı dine göre ağırlığı ve önemi çeşitli olsa da, bu...

Teokrasi, Din, Politika, Siyaset, Taslak, Theݳs, Krat(e)ݭa
Monarchia (Dante)
4 yıl önce

Kilisesi'nin geliştirdiği teokratik iktidar kavrayışını eleştirir: 1302 tarihli papalık bildirisi Unam sanctam bu anlayışı onaylıyordu. Teokratik kavrayış, bütün...

Pöller
4 yıl önce

Batı Afrika'ya yayıldılar. 1810'da şeyh Ahmadu yönetiminde kurdukları, teokratik özellikteki krallık, Elhac Ömer'in saldırılarıyla yıkıldı. 1804'ten sonra...

Pöller, 15. yüzyıl, 1804, 1810, 1903, Afrika, Batı, Dil, Doğu, Fransız, Halk
Pisidya
1 yıl önce

da köy grupları biçiminde örgütlenmişti. Eski Frigya'nın kendine özgü teokratik yönetimi, anlaşıldığı kadarıyla Pisidya'da da uygulanıyordu. Ülkede geniş...

Pisidya, Afyonkarahisar (il), Anadolu, Antalya (il), Bizans, Burdur (il), Diocletianus, Frigya, Galatya, Isparta (il), Konya (il)
Zapotekler
1 yıl önce

görülen bazı anıtları inşa ettikleri ve Mitla kentini kurdukları dönemdir. Teokratik toplum düzeninde bulunulduğu bu dönemde, Zaachila sülalesi başkenti Téozpotlan'a...

İnka, Aztekler, Etnik grup, Jaguar, Kolomb, Maya, Maya dili, Meksika, New York, Orta Amerika, Kolomb öncesi Amerika
Hattiler
1 yıl önce

yönetici sınıfı olan ve Hatti geleneği taşıyan Hitit kralları, Anadolu'yu teokratik tabanlı bir feodal yapı içinde yönetmişlerdir. Anadolu'daki Hatti beylikleri...

Hititler, Anadolu, Hattuşa
Celali İsyanları
1 yıl önce

Anadolu'da yaşayan Alevi halk, Osmanlı Devleti'nin Sünnilik üzerine kurulu teokratik yapıda olmasına karşı çıkıyordu. Bu yüzden sık sık Osmanlı ile ters düşüyorlardı...

Celali ݝsyanları, Celali ݝsyanları
İlhan Arsel
1 yıl önce

Hukuk Fakültesi Yayınları, 1. Baskı 1973 (Değişikliklerle 2. Baskı 1975). Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına - Şeriat Devletinden...