Tepecik, Tavşanlı

Bilgikutusu Türkiye köy |isim = Tepecik |harita2 = Kütahya_Turkey_Provinces_locator.jpg |harita2 boyut = 250px |harita2 açıklama = Kütahya |harita1 = |harita1 boyut = |harita1 açıklama =
|harita = 
|harita boyut = 
|harita açıklama = |lat_deg = 39 |lat_min = 52 |lat_sec = 44 |lat_hem = K |lon_deg = 29 |lon_min = 46 |lon_sec = 09 |lon_hem = D |rakım = 860 |yüzölçümü = |nüfus = 3800 |nüfus yoğunluğu = |nüfus_ref = [1] |nüfus_itibariyle = 2007 |alan kodu = 274 |posta kodu = 43400 |bölge = Ege |il = Kütahya |ilçe = Tavşanlı |Belediye Başkanı = Ahmet Tekin |Belediye oluş Tarihi = 31 Aralık 1987 |Mahalleleri : Aşağı Mah. Orta Mah. Yukarı Mah. |websitesi =

Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Tepecik Beldesi.[2] bayraksimge|Türkiye

Tepecik Beldesi Tarihi:

1259 yılında Ertuğrul Gazi tarafından Germiyanoğulları yerleşimine karşı Kayı Boyu`nun Tavşanlı ovasındaki sınırını korumak için Eğrigöz`de bulunan Kayı Boyu`na mensup 5 savaşçı-gazi Türk beği görevlendirilir.Bilinen bu Beğlerin isimleri sırasıyla ; Sarı Beğ,Ali Beğ,Hacı Beğ,Ahmet Beğ ve İsmail Beğ`dir.O yıllarda Tavşanlı bölgesinde Kayı Boyu ile Germiyanlar arasındaki sınırı Adranos (Rhyndacos) çayı oluşturmuştur.Bu beğlere Ertuğrul Gazi tarafından Tavşanlı(Adranos) çayının güneybatı istikametindeki ovanın ortasında bir tepe ve çevresi (şimdiki Tepecik) savunma amaçlı yurtluk olarak verilir.Bu çevresine hakim tepeye bu beğler obaları ile beraber gelip yerleşirler.İlk önceleri Türklere has çadırlarda[3] yaşayan bu beğler geldiklerinden bir müddet sonra (Germiyanoğulları Beyliği ile Osmanlı Beyliği anlaştıktan sonra) yerleşik hayata geçip tarım ve hayvancılık`la uğraşmışlardır.Anadolu`ya göçmeden evvelki yurtları o zamanki Türkmenistan`ın Merv ve Mahan bölgesidir.Aslen Kayı boyundan olup Karakeçili aşiretine mensupturlar.Günümüzde Tepecik Beldesi yerli aileleri ve bağlı kolları bu beğlerden oluşmuştur ve hala bu adla anılırlar..

Tavşanlı yöresi Osmanlı İmparatorluğu tarihi bakımından çok büyük öneme sahiptir. Kayı boyuna bağlı Karakeçili Aşireti Söğütkışlak olarak kullanırken bu yöreyi de yaylak olarak kullanmıştır. Osmanlı döneminde Kütahya Sancak, Tavşanlı`da Nahiye konumunu sürdürmüştür.

I.Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale Cephesinde 55.Alay da asker olan 1301 doğumlu (1885) Tepecik Köylü İmamoğullarından Mehmet oğlu Halil 30.05.1915 te cephede Şehit düşmüştür. Bununla beraber o dönemde Osmanlı İmparatorluğunun Yemen Cephesi ve diğer cephelerinde de Tepecikli askerlerimiz bulunmaktadır.Birçoğu şehit düşmüş bazıları savaş bitttiğinde ancak kendi imkanları ile geri dönebilmiştir..Bu konuda Fevzi Çoşgun`a ait Tavşanlı`da Zaman isimli kitabında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

1916 Yılı Harman zamanında Tepecik ve çevresi çekirge felaketine maruz kalmış olup o yılki mahsül yok olmuştur.Savaşın etkilerini atlatamadan üzerine gelen bu felaket özellikle gıda ihtiyacını had safhaya çıkarmış olup o dönemdeki köylüyü büsbütün perişan etmiştir.

Yörede Balkan harbinden (1912) itibaren artarak süren ve köyleri rahatsız eden Çete olayları ancak Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren engellenebilmiştir.

Tepecik ve çevresi 16 Temmuz 1921 yılında Yunan İşgaline uğramıştır. 26 Ağustos 1922`de Büyük Taarruzla Yunan`lıların bozguna uğratılması sonucu 3 Eylül 1922`de Tavşanlı ile aynı gün düşman işgalinden kurtarılmıştır. Tavşanlı İlçe Merkezinde 1912 yılında Belediye kurulmuş ve 1921 yılında Kaymakamlığa dönüşmüştür.

Tepecik`te Osmanlı Döneminden kalma Tarihi Tekkeler bulunmaktaydı.Ancak günümüzde yıkılmıştır. 1929 yılında Tavşanlı ile Tepecik arasındaki alandan demiryolu geçmiştir.Demiryolunun yörenin kalkınmasına olumlu etkisi olmuştur.

Tepecik Beldesinde Emet yolu kenarında daha önceleri a€˜Kıranbaşı` denilen küçük daire şeklinde kayalarla çevrilmiş bir yapı vardı.Belediyenin ilk yıllarında bu yapı yıkılmıştır.Bu kayalarla çevrili yer hakkında o dönemde tarihi bir yer olup olmadığı bilinenemiştir.Tepecik`e ilk yerleşenler Kıranbaşı ile şimdiki Orta camii ve Aşağı camii üçgeni arasında kalan kısımda yaşamışlardır.Zamanla yerleşim genişlemiş o zamanki ekilen tarlalar şimdilerde yerleşim alanı haline gelmiştir. Günümüzde belediye tarafından tarihi yerler düzenlenip onarılmaktadır. Yörede Osmanlı döneminde haşhaş ekimide yapılmıştır.Günümüzde halen Haşhaşlı Gözleme denilen yöresel bir yiyeceği vardır.

1940 yılında Tunçbilek`te Garp Linyitleri İşletmesi (G.L.İ) nin kurulması Tavşanlı yöresini ve Beldemizi müspet yönde etkilemiştir.. 1956 yılında Tunçbilek Termik Santralı açılması ile bu ekonomik faaliyetler daha büyük ivme kazanmıştır. 1960`lı yılların ortalarından itibaren Tepecik`ten Yurtdışına çalışmak için çok sayıda gurbetçi gitmiştir.Ancak büyük bölümü geri dönmüştür.

Tepecik Beldesi Genel Bilgiler :

Tepecik Kütahya İli Tavşanlı İlçesine bağlı bir Beldedir.[4]Kuruluşundan beri aynı isimle anılan Tepecik Beldesi üç mahalleden oluşmaktadır.Bunlar Aşağı Mah.,Orta Mah. ve Yukarı Mah. diye adlandırılmıştır.31 Aralık 1987` de Belde Belediyesi haline gelmiştir.Tavşanlı-Emet ve Simav Karayolu beldenin içinden geçer.Beldenin yerleşim alanı 860 m (rakım) yüksekliktedir. Tavşanlı İlçesine 3 km.Domaniç ilçesine 35 km, Kütahya iline 48 km. uzaklıktadır. Nüfusu :
   2557 (1990 yılı)
   2760 (1997 yılı)
   2957 (2000 yılı)


olarak gözükmektedir.Bugün ki nüfusu 3800 civarıdır.Nüfus artış oranı binde 12.5`tur.2004 yılı seçmen sayısı 1629 kişidir.1989-1999 yılları arasında Mustafa Özbay[5] Belediye başkanlığı yapmıştır.Günümüzde ise Ahmet Tekin[6] Belediye başkanlığı`nı yürütmektedir. Hane halkının büyüklüğü 4 veya 5 kişi olduğu bilinmektedir. Nüfusun yapısı içinde başka bir etnik gruba mensup olanlar mevcut değildir.Yakın köylerin isimleri şunlardır..

Tepecik mahalle ve sokaklarının nerdeyse tamamı beton parke kaldırımı ve bordür ile kaplanmıştır.Mezarlık alanının düzenlemesi halen devam etmektedir.Belde`de Su problemi yoktur. Halı Saha,Düğün Salonu,Çay bahçeleri gibi sosyal mekanlar bulunur.Köy odaları vardır ve bu gelenek hala yaşatılır.

Tepecik İlköğretim Okulu 1947 yılında Tepecik İlkokulu olarak açılmıştır. 1980 yılında Ortaokula dönüşmüş, 1983 yılında İlköğretim Okulu olmuştur. 1997 yılından beri taşıma merkezli bir okuldur. Tepecik İlköğretim Okulunda tam teşekküllü 1 adet fen ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Okulda`ki eğitim ve öğretim teknolojik imkanlarla desteklenmekle olup, televizyon, video projeksiyon cihazı, tepegöz, slayt ve internet bağlantıları ile hizmet verilmektedir.

Okuma yazma oranı %99 dur.Türkiye`inin her köşesindeki üniversitelerle birlikte Tavşanlı ve Kütahya eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler vardır.Tepecik`te Kız çocuklarının okumasına engel olunmadığı gibi, ailesi ve çevresi tarafından bu konuda teşvik bile edilmektedir. Tepecik İköğretim Okulu`na çevre köylerden taşımalı sistemle öğrenci gelmektedir. Belde`de 1 erkek yatılı talebe yurdu,1 kız yatılı talebe yurdu ve Tavşanlı Müftülüğü`ne bağlı bir Kız kuran kursu mevcuttur.Orta Camii,Yukarı Camii ve Aşağı Camii (Yeni Camii) isminde 3 Adet Camii bulunur. Tepecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve bu kuruluşa bağlı olarak Tepecik Yem Fabrikası ve alışveriş merkezleri bulunur.Tepecik Spor Klübü ile Tepecik Avcılık ve Atıcılık Klübü`de beldedeki sosyal hayata katkılarda bulunur.Her hanede elektrik, ve su şebekesi bulunur.Telefonu olmayan ev yoktur

1960 sonrası çevre köylerden gelip Tepecik`e sonradan yerleşmiş 20`nin üzerinde aile mevcuttur. Belde nüfusunun yarısı 25 yaşın altındadır.Kızlarda evlenme yaşı eskiden ortalama 16-18 iken günümüzde 19-21` e yükselmiştir.Erkeklerde ise evlenme yaşı çoğunlukla askerlik dönüşüdür. Evlilikler eskiden sadece görücü usülü ile yapılırken günümüzde görücü usulü ile birlikte gençlerin anlaşması şartına büyük önem verilmektedir.Tepecik Beldesinde düğünlerde aşırı miktarda masraf edilmektedir.Hatta bu durum Türkiye`de haber konusu bile olmuştur. Milli değerlerine bağlı bir halkı vardır.Tepecik`te Askere giden gençlere eğlenceler ve mevlütler düzenlenir.Yörede Askerlik gençler tarafından sabırsızlıkla beklenen bir görevdir.

Tepecik Beldesinde Tarım ve Hayvancılık halen önemini korumaktadır.Pancar,Buğday ekiminin yanısıra son yıllarda Patates,Soğan,Karpuz gibi değişik mahsullerde yetiştirilmektedir.Hayvancılık alanında yörede Manda (Dombay,Camız) yetiştiriciliği ile tanınır.Bununla beraber Süt İnekçiliği,Büyükbaş Hayvan Besiciliği,Tavuk ve Yumurta üreticiliği`de oldukça ileri düzeydedir. [7]

Tepecik Beldesi İklimi :

Tepecik Beldesinde İç Anadolu Bölgesinin kırsal iklimiyle Ege Bölgesi ılıman ikliminin geçiş özelliklerine sahip bir iklim türü hüküm sürmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer, en çok yağış aldığı mevsim ilkbahardır. Yıllık ortalama maksimum yağış miktarı 611 mm./ yıl olduğu dikkate alınacak olursa yöremizde yağış oranı oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Beldemiz ve çevresi yeraltı su kaynakları bakımından zengin bir yöredir.Coğrafi konum olarak Ege bölgesinin İçbatı Anadolu bölümündedir.

Tepecik Beldesinin çevresindeki ova alüvyon topraktan oluşur.Beldenin yerleşim zemini olan kayalık tepe, kireçtaşı denilen bir çeşit taşla kaplıdır.Tepecik`in güney istikametinde 1613 metre yüksekliğinde Budağan dağı vardır.Bölgedeki ortalama yükseklik 1000-1500 metredir. Beldenin 3-5 km doğusundaki Tavşanlı çayı güneyden kuzeye doğru akar ve bu kısmın sularını toplar

Tavşanlı belde ve köyleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tepecik, Tavşanlı ilgili konular

 • Tavşanlı, Kütahya

  Tavşanlı, Kütahya`nın bir ilçesidir. Eski adı olan Harguş Farsça "tavşan" anlamına geldiği için adı Tavşanlı olarak değişti
 • Hüseyin Cahit Erdemir

  Hüseyin Cahit Erdemir (d. 1936, Tavşanlı, Kütahya, Türkiye), Türk siyasetçi.
 • Balıköy

  Balıköy, Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı bir beldedir. Kütahya iline 92 km, Tavşanlı ilçesine 45 km uzaklıktadır.
 • Balıköy, Tavşanlı

  Balıköy, Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı bir beldedir. Kütahya iline 92 km, Tavşanlı ilçesine 45 km uzaklıktadır.
 • Hüseyin Cavit Erdemir

  Hüseyin Cavit Erdemir (d. 1936, Tavşanlı, Kütahya, Türkiye - ö. 22 Eylül 2005), Türk siyasetçi.
 • Çayıroluk, Tavşanlı

  Çayıroluk, Kütahya ilinin Tavşanlı ilçesine bağlı bir köydür.
 • Tavşanlı Şehir Stadyumu

  Tavşanlı Şehir Stadyumu (halk arasında Ada Stadyumu), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan futbol stadyumu. TKİ Tavşanlı Linyitspor'un m
 • Ahmet Uluçay

  Ahmet Uluçay (d. 2 Aralık 1954, Kütahya, ö. 30 Kasım 2009), yönetmen.