terazi

Teraziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terazide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukayese edilerek yapılır. Bunlar da, orta noktasında bir bıçaksırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge tesis edilir. Bu tartı sisteminde yerçekimi...

TERAZI (türkçe) anlamı
1. 1 . Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı
2. mizan
3. Sanki her an bütün bir tarihi tartan hisli teraziler gibiydiler.- A. Ş. Hisar.
4. 2 . Elektronik tartma aracı.
5. 3 . İp cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.
6. 4 . sporVücudun
7. asılarak veya dayanarak yere paralel bulunduğu denge duruşu.
8. Atasözü
9. deyim ve birleşik fiiller
10. Terazi (II)
11. özel
12. isim
13. gök bilimi (tera:zi) Farsça ter¥z°

Zodyak üzerinde Başakla Akrep arasında bulunan takımyıldızın adı.

TERAZI (türkçe) anlamı
14. bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı
15. mizan
16. ip cambazlarının dengeyi sağlamak için kullandıkları uzun sırık.vücudun
17. asılarak ya da dayanarak yere koşut bulunduğu denge duruşu.zodyakta
18. başakla akrep burçları arasında bulunan burcun adı. à zodyak.
TERAZI (türkçe) ingilizcesi
1. n. a pair of scales
2. scales
3. balance
TERAZI (türkçe) fransızcası
1. balance [la]
TERAZI (türkçe) almancası
1. n. Waage

Terazi hakkında bilgiler

Terazi Bir cismin veya maddenin kütlesini ölçmeye yarayan alet. En yaygın kullanılanı eşit kollu terazidir.

Teraziyle kütle ölçme işlerine tartma denir. Eşit kollu terazide tartma, ölçülecek kütle, bilinen kütlelerle mukayese edilerek yapılır. Bunlar da, orta noktasında bir bıçaksırtı bulunan terazi kolu ve bu kolun uçlarına asılı duran iki kefe vardır. Bir kefeye kütlesi ölçülecek cisim diğer kefeye bilinen standart kütleler konularak denge tesis edilir. Bu tartı sisteminde yerçekimi kuvveti her iki kefeye de aynı şiddette etkidiğinden tartı yerçekimi ivmesinden bağımsızdır. Yani eşit kollu teraziyle tartı dünya, ay ve diğer gezegenlerde yapılsa aynı sonuçlar alınır.

Günümüzde kullanılan hassas teraziler ki, bunlar laboratuvarlarda, ilaç ve kimya sanayiiyle, kuyumcularda kullanılır, iki kefeli eşit kollu veya tek kefeli olabilir. Tek kefeli olanlarda kütleyi doğrudan doğruya ibre üzerinden okumak mümkündür. Işıklı rakamlar bu kütleyi belirterek okumada kolaylık sağlar.

Çeşitli maksatlarla yapılmış teraziler mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:

Coulomb terazisi veya burulma terazisi, mıknatısların meydana getirdiği manyetik ve elektrostatik kuvvetleri ölçmek için Coulomb tarafından yapılmıştır. Bu alet bakır veya gümüş telin burulmasına dayanır. Mohr terazisi, elektromanyetik terazi olup belli bir devreye etki eder. Laplace kuvvetlerini ölçmeye yarar. Cotton terazisi, on binde bir amperle bir amper arasındaki şiddetleri ölçebilir. Eötyös terazisi, yerçekimi kuvvetinin küçük değişimlerini ölçmek maksadıyla özellikle jeofizikçilerin kullandığı bir alettir.Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Şarkı Sözleri

İlhan İrem tarafından Uçuk Mavi Pencere albümünde söylenen terazi adlı şarkının sözleri.


sen bir yanda, ben bir yanda
bu nasıl bir denge böyle, söyle sevgilim söyle
aşk bir yanda, ayrılık öte yanda / yanımızda
bu nasıl bir denge böyle, söyle sevgilim söyle

yoksa, yoksa, bu dünya terazi mi
her şeyin bir karşılığı var gibi
yoksa, yoksa, bu dünya terazi mi
zamanlar bir şeyleri tartar gibi

ayrılıklar aşkları bağlar gibi
bulutlar sevgilere ağlar gibi
ayrı ayrı dallarda kuşlar gibi
ayrı ayrı dağlarda taşlar gibi
ayrı ayrı ateşten küller gibi
ayrı ayrı bahçeden güller gibi
ayrı ayrı çalan saatler gibi
ayrı ayrı çalan saatler gibi

Yalın tarafından söylenen terazi adlı şarkının sözleri.

terazi bulur muydun mucidi
bir kefesine taksaydı aşkı
sessizliğimi bozma gemi
duy bu boğazın en hüzünlü hali
şimdi mahsuli yanmış tarlalar gibi
yetersizliğine küskün aşık
gururu pek elinde tek
kalesi bile yalnızlığı kalmış
şimdi sürüden ayrı bir kuş gibi
yetersizliğine küskün aşık
kadere inanacak kadar safmış


Günola tarafından söylenen terazi adlı şarkının sözleri.

ekmek şafağın ucuna kurulmuş
terazide tartıır
ama ağır çeken tarafı
nasırsız eller alır

ekmek ak ekmek sıcağını bir yorgan gibi
üstüne çekenleri bırakır gider
boynuna vurulmuş zincireriyle

derken etimize saplanır
uzak şafakların yıldızı
yeni bir dil doğar
kafir bir öğle altında ki uyuşukluk
kırılır buz gibi
bahar yapraklarının avazıyla
bir türkü koyulur yola
dağ taş demeden ulaşır işçilere

ve bir terazi kurulmaya başlar şafağın ucuna
kefeleri hep aynı çeken


Hakan Peker tarafından söylenen terazi adlı şarkının sözleri.

bir gün uzak kalamıyorum
aklımı senden alamıyorum
inan aramadan duramıyorum
halimi bir görsen
kimselere soramıyorum
derdimi bi türlü diyemiyorum
gözlerinin içine bakamıyorum
halimi bir görsen
o güzel yüzün hep gülsün bebeğim
sana gelen bana gelsin
kıyamam gözyaşına
beni kalbine sığdıramazsınki
sevdim mi deliler gibi severim
terazi olsan tartamazsın
www.sarki-sozu.com
bu aşkın ölçüsü yok güzelim
beni kalbine sığdıramazsınki
sevdim mi deliler gibi severim
terazi olsan tartamazsın
bu aşkın ölçüsü yok güzelim

Sokak tarafından söylenen terazi adlı şarkının sözleri.

doğduğumda, oksijen gitmemiş beynime
olduğumda, pantollarım terzide
bacak kadar boyumla
düzenci beylere, kader denen şeylere hass.ktir çekiyorum

'-de” leri ve '-ki” leri 'yada” insanları ayırmıyorum

evet ben dengesizim, haksızları haklıyorum
terazinin bir kefesinden öteki kefesine atlıyorum
bildiğiniz dengesizim, masumları ‘hak' lıyorum
evet aşkı hayatın en ortalık yerinde saklıyorum

kaderime, başkaldırıp, tanrıya ilham veriyorum
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Terazi Burcu

Terazi burcunun (23 Eylül - 22 Ekim) özellikleri:Teraziler, içsel dengeyi yakalayabildikleri zaman (Öyle olduklarını iddia ederler) enerjilerini yapıcı bir biçimde kullanmayı başarabilirler. Böylece çevrelerinde bulunan herkesi de etkileyebilir ve uyumlu olmaya yöneltici bir biçimde ...

Terazi (burç)

==Terazi burcunun karakteristik özellikleri : ==Terazi burcunun genel özellikleri herşeyden önce hassas kişiliklere sahiptirler. Önem verdikleri insanlara çok değer verirler, kendilerine değer vermeyen diğerlerine de aşırı önem verirler.Diğer burçlara göre daha çok ütopik ...

Hatalı Terazi

Kol uzunluğu eşit olmayan terazidir.Kol uzunlukları eşit olmadığı için terazi dengede iken kefelerdeki kütleler birbirine eşit değildir.Htalı terazilerde cismin gerçek kütlesini bulmak için

Terazi (ölçüm)

Terazi, bir cismin üzerindeki yerçekimi etkisinden yararlanarak o cismin kütlesinin belirlenmesinde kullanılan bir ölçüm cihazıdır.Çalışma şekliAğırlık belirlemesinde kullanılan bir alet olarak terazi denge prensibi ile çalışır. Ağırlığından emin olunan kütleler bir ...

Terazi Ağırlık ölçer

terazi (ölçüm) : bilimsel ağırlık ölçümleme cihazları

Terazi'deki Yıldızlar Dizini

Terazi Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.

Terazi (takımyıldız)

Libra ya da Terazi takımyıldızı (sembolü: ), zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir. Takımyıldız ile ilgili tarihsel kayıtlarda, ilk kez M.Ö.

Terazi Takımyıldızı

Libra ya da Terazi takımyıldızı (sembolü: ), zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir. Takımyıldız ile ilgili tarihsel kayıtlarda, ilk kez M.Ö.