Terleme

Kısaca: Bitkilerin suyu buhar hâlinde dışarı atmaları. Terleme, bitkilerde gaz alış verişine yarayan aralıklar (stomalar) ve kütikula yoluyla olur. Kara bitkilerinin havaya bakan yüzeylerinde epiderma tabakasının üzeri kütikulayla örtülüdür. ...devamı ☟

Terleme
Terleme

Bitkilerin suyu buhar halinde dışarı atmaları. Terleme, bitkilerde gaz alış verişine yarayan aralıklar (stomalar) ve kütikula yoluyla olur. Kara bitkilerinin havaya bakan yüzeylerinde epiderma tabakasının üzeri kütikulayla örtülüdür. Osmoz kaidelerine göre hücreden hücreye geçerek epiderma hücrelerine gelen su buharı bu hücrelerin çeperini ve kütikulayı geçerek bitkiyi terk eder. Kütikulayla atılan su miktarını bitki düzenleyemez. Bu miktar havanın nemine yani emme kuvvetine bağlıdır ve bu yolla atılan su miktarı da azdır. Ayrıca sıcaklığa bağlı olarak da değişir. Kurak havalarda, havada su buharı basıncı az olduğundan emme kuvveti yüksektir. Böyle zamanlarda bitkiler fazla su kaybederler.

Terleme, büyük ölçüde stomalar yoluyla olur. Stomalar sayesinde bitkiler terlemeyle dışarı atacakları su miktarını aktif bir şekilde düzenlerler. Terleme de, stoma açıklığının büyüklüğü, havanın nemi, ışık ve sıcaklık gibi etkilere bağlı olarak değişir. Stomalar genellikle gündüz açık gece kapalıdırlar. Terleme de buna bağlı olarak gece azalır. Sıcak ve kuru havalarda yükselir ve atılan su miktarı da artar. Terlemeyle dışarı atılan suyun miktarı bitkinin cinsine ve içinde bulunduğu ortamın şartlarına göre değişir.

Terleme

Perspiration, sweating

Terleme

Türkçe Terleme kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. perspiratory, sudatory n. sweating, perspiration, transpiration, sudation, sweat, swelter

Terleme

terlemek eylemi. yaprakların gözeneklerinden buhar durumunda su yitirmeleri.

Terleme

Türkçe Terleme kelimesinin Fransızca karşılığı.
sueur [la], exsudation [la], sudation [la], transpiration [la]

Terleme

Türkçe Terleme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Ausdünstung, Ausschwitzung, Transpiration

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Terleme Resimleri

Ter
3 yıl önce

maddeler veya kimyasallar içerir. Terlemenin bilinen 2 türü vardır: ısı düzenleyici terleme ve duygusal terleme. Bu iki terleme türü farklı merkezler tarafından...

Ter, Baharat, Biyoloji, Enfeksiyon, Hipotalamus, Obezite, Otonom, Parkinson, Sinir sistemi, Taslak, Tuz
Anhidrozis
3 yıl önce

Anhidrozis terlemenin olmaması ya da az olması anlamına gelen tıbbi terim. Aynı zamanda Adiaphoresis, Ischidrosis, Hipohidrozis, Oligidria, Oligohidrozis...

Transpirasyon
3 yıl önce

Transpirasyon, terleme olarak da bilinir, havanın emme kuvveti sayesinde bitkinin hava ile temasta organlarından dışarıya subuharı verilmesi olayı. Transprasyon...

Transpirasyon, Bitki, Yaprak, Emme kuvveti
Dehşet
3 yıl önce

kapıldıktan sonra kişide kısa süreli çarpıntı, yüz kızarması, titreme ve terleme gibi bazı anksiyete belirtileri ortaya çıkabilir. Sürekli dehşete maruz...

Panik
3 yıl önce

sistemi aktivitesiyle birlikte baş dönmesi, çarpıntı, titreme, sararma, terleme, kusma, idrar yapma ve dışkılama arzusu söz konusudur. Ani başlayan nöbetin...

Panik, Korku
Anksiyete
3 yıl önce

işlevselliğini aksattığında kaygı bozuklukları adı altında incelenirler. Terleme, titreme, çarpıntı gibi bedensel belirtileri görülebilir. Başına kötü bir...

Anksiyete, Psikoloji, Taslak, Anksiyete bozuklukları
Stoma
3 yıl önce

açılmasına, terlemenin artmasına sebep olur. Ancak; sıcaklık ve rüzgarın aşırı artışı stomanın kapanmasına neden olur. Havanın nemi fazla ise; terleme hızlanır...

Stoma, Bitki, Epidermis, Gaz, Hücre, Kloroplast, Nilüfer, Su, Yaprak
Hipoglisemi
3 yıl önce

Hipoglisemik reaksiyonun başlangıcında bulanık görme,baş ağrısı,baş dönmesi, terleme ve baygınlık hissedilir. Uygun müdahale edilmediği takdirde bilinç kaybı...