Termal Enerji

Kısaca: Termal enerji, ortam veya sistem sıcaklığı sonucunda ortamdaki veya sistemdeki bir cismin veya maddenin potansiyel ve kinetik enerjileri toplamını ifade eden bir enerji biçimidir. Sistemde sıcaklık olmadığı müddetçe bu niceliği tanımlamak zor ve hatta anlamsız olabilir. Bu durumda her hangi bir termal iş söz konusu değildir. ...devamı ☟

Termal enerji, ortam veya sistem sıcaklığı sonucunda ortamdaki veya sistemdeki bir cismin veya maddenin potansiyel ve kinetik enerjileri toplamını ifade eden bir enerji biçimidir. Sistemde sıcaklık olmadığı müddetçe bu niceliği tanımlamak zor ve hatta anlamsız olabilir. Bu durumda her hangi bir termal iş söz konusu değildir. Termal enerji (maddenin gaz, plazma, katı, vb. gibi bazı halleri), partiküllerin rasgele mikroskopik hareketi ile ilgili enerjidir. Örneğin, monoatomik gaz halinde gaz atomları hareketten dolayı yalnızca kinetik enerjiye sahiptir. Molekül halinde gazda dönme ve titreşim enerjisi oluşur. Sıvı ve katı hallerinde de (atomların etkileşiminden dolayı) potansiyel enerji vardır. Isıdaki değişim Fizikte sıkça kullanılan ısı, yalnızca bir sürecin karakteristiğidir. Örneğin bir enerji alış verişinde sıcaklık farkı sonucu emilir veye yayılır. Isı, bir bölgeden veya maddeden diğerine aktarılma veya dönüşüm sürecinde oluşan termal enerjidir. Mühendislikte "ısı" ve "ısı aktarımı" terimleri çoğunlukla birbirleri yerine kullanılır (ısı aktarımı, ısının zamana bağlı olarak iletim miktarını ifade eder). Isının varlığı iletildiği sürece anlaşılır. Isı tarafından aktarılan enerji, termal enerji veya gizli enerji olarak adlandırılır. Bu enerji aktarılmazsa statik duruma geçer. Yani aktarılmayan enerji ısı değildir. Tanımlar Termal enerji, sistemin sıcaklığına neden olan bir sistemin integral (termodinamik) enerjisinin bir bölümüdür. Bir sistemin termal enerji, sistemin büyüklüğü ile ölçülür. Bu sistemin bir hal fonksiyonu değildir. Genel kapsam Isı, termal enerjinin belirli bir yere yayılması olarak tanımlanır (örneğin sıcak bir cisme soğuk bir cisim yapıştığında yapışan yüzeyler arasında ısı alış verişi olur. Küçük iletişim için uygun eşitlik şöyledir: :\Delta q = \int_^ C_\mathrm\mathrmT Burada Cv, sistemin ısı kapasitesidir. Eğer sistem hal değişimi altında ise bu eşitlik geçersiz olur. Örneğin buz erimesi esnasında ısıda bir azalma olmaksızın sistem ısıyı tutar. Kinetik teori İdeal gazı tanımlayan kinetik teorideki serbestlik derecesi göre termal enerji eşitliği şöyledir: :U = \frack_B T Burada df, serbestlik derecesi sayısı ve kB,Boltzmann sabitidir. Toplam termal enerji gazın toplam iç enerijine eşit olmalıdır. Fakat moleküller arası potansiyel enerji bu teoriye dahil değildir. kBT ifadesi, istatistiksel mekaniğinde çok sık kullanılır. Ayrıca bakınız * Isı aktarımı * Okyanus ısıl enerji dönüşümü

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Enerji dönüşümü
3 yıl önce

miktarda enerji elde edilir ve açığa çıkan enerji dönüşümleri şu adımlarla gerçekleşir: Kömürün kimyasal enerjisi termal enerjiye dönüşür. Termal enerji, buharda...

Termal kamera
3 yıl önce

Termal kamera, görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler...

Enerji biçimleri
3 yıl önce

birkaç enerji biçimi tanımlanır. Bunlar: Termal enerji Kimyasal enerji Elektrik enerjisi Işınım enerjisi (Elektromanyetik ışınım enerjisi) Nükleer enerji Manyetik...

Jeotermal enerji
3 yıl önce

Jeotermal (jeo-yerküre, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar...

Jeotermal Enerji, 1890, 1904, 1934, ABD, Akdeniz Bölgesi, Aliağa, Atmosfer, Ağır su, Balçova, Balçova, İzmir
Yenilenebilir enerji
3 yıl önce

olan jeotermal gradyan, çekirdekten yüzeye ısı şeklinde sürekli bir termal enerji iletimi sağlar. Bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılır...

Yenilenebilir enerji, 2002, Biyoloji, Değirmen, Doğa, Dünya, Elektrik, Enerji, Enerji kaynakları, Fosil yakıtlar, Gaz
Enerji depolama
3 yıl önce

pili Şarj edilebilir pil UltraBattery Termal Tuğlalı ısı depolama Kriyojenik enerji depolama, Sıvı havalı enerji depolama (LAES) Sıvı azot motoru Ötektik...

Enerji depolama, Bilgisayar, Cep telefonu, Doğru akım, Elektriksel yük, Fotoğraf makinesi, Hoparlör, Kimyasal, Pil, Ses, Yıldırım
Enerji seviyesi
3 yıl önce

sıcaklıklarda elektronlar termal olarak atom veya moleküllerde daha yüksek enerji seviyelerine uyarılabilir. Bir elektronun sonraki enerji seviyesine düşüşü belki...

Enerji, Albert Einstein, Elektrik, Elektrik Enerjisi, Elektronvolt, Erg, Erke, Erke (anlam ayrım), James Prescott Joule, Joule, Kalori
Eşbölüşüm teoremi
3 yıl önce

eşbölüşüm yasası, enerjinin eşbölüşümü veya basitçe eşbölüşüm olarak da bilinir. Eşbölüşümün temel düşüncesi, termal dengede enerjinin çeşitli formları...