Terminoloji ya da Türkçe olarak Terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir.
Terimbilim, Terminus (çoğul: Termini) öğretisidir.

Terminoloji

Terminoloji ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: terimbilim

terminoloji

Bir sanat kolunda, bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü:
"Tıp terminolojisi."-

terminoloji

bir sanat, bir bilim ya da bir teknik dalında özel olarak kullanılan terimlerin tümü, terimce.

terminoloji

Türkçe terminoloji kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. terminology, nomenclature

terminoloji

Türkçe terminoloji kelimesinin Fransızca karşılığı.
terminologie [la]

terminoloji

Türkçe terminoloji kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Nomenklatur, Terminologie

İlgili konuları ara

Yanıtlar