Terminoloji ya da Türkçe olarak Terimbilim, genel anlamda terimler ve onların kullanımıyla ilgili bir bilim dalıdır ki, bu terimler araştırmaya dayalı özellikli (spesifik) metinlerde geçen (basit) sözcükler veya birleşik sözcükler şeklindedir. Terimbilim, Terminus (çoğul: Termini) öğretisidir.

TERMINOLOJI (türkçe) anlamı
1. Bir sanat kolunda
2. bilim dallarında veya teknik alanlarda özel olarak kullanılan terimlerin tümü:
3. Tıp terminolojisi.-
TERMINOLOJI (türkçe) anlamı
4. bir sanat
5. bir bilim ya da bir teknik dalında özel olarak kullanılan terimlerin tümü
6. terimce
TERMINOLOJI (türkçe) ingilizcesi
1. n. terminology
2. nomenclature
TERMINOLOJI (türkçe) fransızcası
1. terminologie [la]
TERMINOLOJI (türkçe) almancası
1. n. Nomenklatur
2. Terminologie

Terminoloji hakkında bilgiler

terminoloji ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: terimbilim

İlgili Konu Başlıkları Tümü

İşletim Sistemi Türleri Ve Terminoloji

Bir işletim sistemi, kavramsal olarak, üç grupta toplanabilecek bileşenlerden oluşur: kullanıcı arayüzü (bu bir grafik kullanıcı arayüzü ve/ya da komut satırı yorumlayıcısı ["kabuk" da denir] olabilir), alt düzey sistem fonksiyonları, ve bir çekirdek. Çekirdek, işletim ...

Britanya Adaları (terminoloji)

Britanya Adaları'nın terminolojisi, Büyük Britanya, İrlanda ve dolayındaki adalardaki farklı (ve bazen örtüşen) coğrafi ve siyasî bölgeleri tarif etmek için kullanılan terimler sık sık karışıklığa yol açar.

Singspiel

Singspiel (Almanca düz anlamıyla "şarkı-oyunu") bir tür Almanca müzikli dram olarak geliştirilmiş ve günümüzde bir opera janrı olrak kabul edilmiştir. Nitelik olarak içeriği (çok kere lirik veya folklor tabanlı) müziksel ensambl şarkıları, tek "aryalar", "ikili", "üçlü" vb ...

Terminus

Terminus ''(Latince’de daha ender kullanılan hâliyle Terminus technikus veya çoğul hâliyle Termini, Termini Techniki, Terme)'' sözcüğünün anlamı, belirginleştirilmiş veya kendi alanında netleştirilmiş bir kavramın artık konuşma boyutunda uzmanca kullanılmasından kaynaklanır. ...