Tersakan Gölü, Konya ili Cihanbeyli ilçesinde 6400 ha. yüzölçümü olan, Tuz Gölünün batısında yer alan, pınarlar ve yüzey akımları ile beslenen tuzlu bir göldür. BSA kanalı ve Göl arasında çok geniş çamur düzlükleri bulunmaktadır.

Tersakan Gölü

Tersakan Gölü, Konya ili Cihanbeyli ilçesinde 6400 ha. yüzölçümü olan, Tuz Gölünün batısında yer alan, pınarlar ve yüzey akımları ile beslenen tuzlu bir göldür. BSA kanalı ve Göl arasında çok geniş çamur düzlükleri bulunmaktadır. Alanda kılıç gaga kuluçkaya yatmaktadır. Alanda çok sayıda kışlayan sukuşu bulunmaktadır.

Koruma StatüsüTersakan Gölü 1992 yılında Sit alanı ilan edilmiştir.

Sulak Alanın Kullanım DurumuGöldeki sodyum sülfat konsantrasyonu yüksektir. Alkim şirketine ait tuzlalarda tuz üretimi yapılmaktadır. Sulak alanın çevresinde yaygın olarak kuru hububat tarımı yapılmaktadır. Gölün kuzeyindeki mera alanı ile hububat hasatı sonrası tarım alanlarında hayvancılık yapılmaktadır.

Sulak Alanı Tehdit Eden Faktörler


BSA Kanalının getirdiği besin açısından zengin suların etkisiyle göl hızla bir tatlı su karakteri kazanmaktadır. Ayrıca kanalın taşıdığı kirlilik de gölü olumsuz yönde etkilemektedir. Alanda yasa dışı avcılık yapılmaktadır.

Erozyon 


Göl çevresindeki tarım alanlarında uygun yöntemlerle tarım yapılmamasından kaynaklanan özellikle rüzgar erozyonu problemi mevcuttur.

Çözüm Önerileri 


   * BSA Kanalının taşıdığı kirlilik, kanalın geçtiği tüm gölleri tehdit etmektedir. Bu nedenle Tuz Gölü havzasındaki tüm gölleri ve yerleşim birimlerini kapsayan kirliliğin önlenmesine yönelik entegre bir plan yapılmalıdır.
   * Toprak muhafaza yöntemlerinin uygulanması önem arz etmektedir.
   * Ters akan Gölü Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmalıdır.
   * Su kalitesi ve seviyesi bir program dahilinde  izlenmelidir.

Yanıtlar