Tersakan Gölü

Tersakan Gölü, Konya ili Cihanbeyli ilçesinde 6400 ha. yüzölçümü olan, Tuz Gölünün batısında yer alan, pınarlar ve yüzey akımları ile beslenen tuzlu bir göldür. BSA kanalı ve Göl arasında çok geniş çamur düzlükleri bulunmaktadır.

Tersakan Gölü, Konya ili Cihanbeyli ilçesinde 6400 ha. yüzölçümü olan, Tuz Gölünün batısında yer alan, pınarlar ve yüzey akımları ile beslenen tuzlu bir göldür. BSA kanalı ve Göl arasında çok geniş çamur düzlükleri bulunmaktadır. Alanda kılıç gaga kuluçkaya yatmaktadır. Alanda çok sayıda kışlayan sukuşu bulunmaktadır.

Koruma StatüsüTersakan Gölü 1992 yılında Sit alanı ilan edilmiştir.

Sulak Alanın Kullanım DurumuGöldeki sodyum sülfat konsantrasyonu yüksektir. Alkim şirketine ait tuzlalarda tuz üretimi yapılmaktadır. Sulak alanın çevresinde yaygın olarak kuru hububat tarımı yapılmaktadır. Gölün kuzeyindeki mera alanı ile hububat hasatı sonrası tarım alanlarında hayvancılık yapılmaktadır.

Sulak Alanı Tehdit Eden Faktörler


BSA Kanalının getirdiği besin açısından zengin suların etkisiyle göl hızla bir tatlı su karakteri kazanmaktadır. Ayrıca kanalın taşıdığı kirlilik de gölü olumsuz yönde etkilemektedir. Alanda yasa dışı avcılık yapılmaktadır.

Erozyon 


Göl çevresindeki tarım alanlarında uygun yöntemlerle tarım yapılmamasından kaynaklanan özellikle rüzgar erozyonu problemi mevcuttur.

Çözüm Önerileri 


  * BSA Kanalının taşıdığı kirlilik, kanalın geçtiği tüm gölleri tehdit etmektedir. Bu nedenle Tuz Gölü havzasındaki tüm gölleri ve yerleşim birimlerini kapsayan kirliliğin önlenmesine yönelik entegre bir plan yapılmalıdır.
  * Toprak muhafaza yöntemlerinin uygulanması önem arz etmektedir.
  * Ters akan Gölü Sulak Alan Yönetim Planı hazırlanmalıdır.
  * Su kalitesi ve seviyesi bir program dahilinde izlenmelidir.

Haritası

Tersakan Gölü koordinatları: 41.655471, 36.065025

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tersakan Gölü ilgili konular

 • Tuz Gölü

  Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bir göl. Ankara, Konya, Aksaray sınırlarının kesiştiği yerde olup bir kısmı Konya ili sınırları içe
 • Titikaka Gölü

  Titikaka Gölü, Güney Amerika'nın en büyük tatlı su gölü.
 • Türkiye'deki sulak alanlar

  Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresi
 • Tektonik göller

  Tektonik göller, orojenez ve epirojenez gibi iç kuvvetlere bağlı olarak oluşan çukurluklarda su birikmesiyle oluşan göllerdir.
 • Volkan set gölü

  Volkan set gölü, volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelen göllerdir.
 • Volkanik set gölü

  Volkan set gölü, volkanizma sonucu vadi önlerinin kapanmasıyla meydana gelen göllerdir.
 • El-Gölü

  El-Gölü Parkı ''(Azerice:'' El-Gölü'', ve Farsça:'' ائل‌گؤلۆ'')'' İran'ın Tebriz şehrinde büyük bir park.
 • Lugano Gölü

  Lugano Gölü, Ceresio Gölü olarak da bilinir (İtalyanca: ''Lago di Lugano'' veya ''Lago Ceresio''), İtalya ve İsviçre'de buzul gölü.
 • Afrika'nın Büyük Gölleri

  Afrika'nın Büyük Göller Büyük Rift Vadisi göllerini ve Doğu Afrika çatlağının etrafını kapsayan, bir dizi gölü içine alan bölgedır.