Rastlantı, determinizmi ve nedensellik kuralını kabul etmeyen görüşe göre, yani her olayın muhakkak bir nedeni olmadığını ya da olayların bir neden-sonuç zinciriyle meydana gelmediğini varsayan görüşe göre, olayların nedensiz, gelişigüzel bir şekilde meydana gelişine verilen addır.

Tesadüf

Tesadüf ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Rastlantı

tesadüf

1 . Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi: "Öyle bir tesadüf olsa ki bir saatçik şu doktorla oturup konuşabilse!"- M. Ş. Esendal. 2 . Rastlantı, rast geliş: "Bilmeden acı bir tesadüfün eliyle Hakan'a giden bir armağana taarruz etmiş ve büyük bir günah işlemişti."- N. Hikmet.

tesadüf

Türkçe tesadüf kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. fluky, flukey n. coincidence, incidence, hap, fortuity, chance, encounter, accident, conjunction, contingency, happenstance

tesadüf

Türkçe tesadüf kelimesinin Fransızca karşılığı.
rencontre [la], chance [la], occurrence [la]

tesadüf

Türkçe tesadüf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Zufall

İlgili konuları ara

Yanıtlar