Tesla vanası veya Tesla valfı sıvıların kısmen veya tamamen sadece tek yönde akışına izin veren, herhangi hareketli parçadan oluşmayan statik bir vanadır. Bu statik özelliği sayesinde diğer tüm vanalardan ayrılır.

Tesla valfı

Tesla valfı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Tesla vanası

Yanıtlar