Test İstatistiği

Test istatistiği, Hipotez testlerinde testten elde edilen sonucu yorumlamak amacıyla karşılaştırmalardan biri. Anakütleden elde edilen bir örnekleme ve bu örnekleme ait zh değerine denilir.

Test istatistiği, Hipotez testlerinde testten elde edilen sonucu yorumlamak amacıyla karşılaştırmalardan biri. Anakütleden elde edilen bir örnekleme ve bu örnekleme ait zh değerine denilir.

}

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Test İstatistiği ilgili konular

 • İstatistik nedir

  Dar anlamda İstatistik, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelece
 • İstatistik Nedir - 2

  Ölçülebilir verilerin kullanılması yoluyla toplam bilginin arttırılmasını amaçlayan bilim dalıdır. Uygulamalı matematiğin bir bölümü
 • Dickey Fuller testi

  İstatistikte Dickey Fuller testi, bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini test etmeye yarayan bir işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Full
 • Test İstatistiği

  Test istatistiği, Hipotez testlerinde testten elde edilen sonucu yorumlamak amacıyla karşılaştırmalardan biri. Anakütleden elde edilen bir örn
 • Nokta tahmin

  Parametrelerin tek bir değer olarak tahmin edilmelerine nokta tahmin adı verilir.
 • Anderson-Darling sınaması

  Anderson-Darling sınaması, istatistik bilim dalında, bir parametrik olmayan istatistik sınaması olup örneklem verilerinin belirli bir olasılık
 • Kategorik verilerin analizi

  Kategorik verilerin analizi için uygulanabilen istatistiksel yöntemlarín listesi şöyle verilebilir:
 • Kruskal-Wallis sıralamalı tek-yönlü varyans analizi

  Kruskal-Wallis sıralamalı tek-yönlü varyans analizi gruplar arası anakütle medyanlarının eşitliğini sınamak amacı ile kullanılan bir para
 • Mann-Whitney U sınaması

  İstatistik bilim dalında Mann-Whitney U testi niceliksel ölçekli gözlemleri verilen iki örneklemin aynı dağılımdan gelip gelmediğini incele
 • Shapiro-Wilk sınaması

  Shapiro-Wilk sınaması bir parametrik olmayan istatistik sınaması olup normallik sınamaları arasında bulunmaktadır. Bu sınama ilk defa 1965de