TETKIK (türkçe) anlamı
inceleme.
TETKIK (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . İnceleme.
3. 2 . Araştırma.
TETKIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. examination
2. study
3. revisal
4. etude
5. survey
6. verification
TETKIK (türkçe) fransızcası
1. examen [le]
2. étude [la]
TETKIK (türkçe) almancası
1. Prüfen
2. Besichtigung
3. Studie
4. Untersuchung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 14 Haziran 1935'te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kamu iktisadi teşebbüsü. Kanun çıktığındaki Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüydü. ...

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti

15 Nisan 1931’de Türk Ocakları’nın bir uzantısı olan Tarih Tetkik Heyeti’nin yerine kurulan Türk Tarih Tezi'ni Kemalist ideolojiye göre düzenleme amacı ile kurulan derneğin adıdır [1]:

Seferberlik Tetkik Kurulu

1952 yılından beri faaliyetteki birimin ilk görevi Kore'ye asker gönderilmesi. Görev tanımında ise işgal durumunda düşman harekatını ayaklanmalarla engellemek var. Barış zamanında ise bu kadroları oluşturmak. Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı, Özel Kuvvetler ...

Türk Dili Tetkik Cemiyeti

Türk Dil Kurumu kısaca TDK, Türkçeyi incelemek ve gelişmesi için çalışmak amacıyla 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmalarının yapılıp yayımlandığı bir merkezdir.Türk Dil ...