Tevfik Ebüzziya

Tevfik Ebüzziya (d. 1848, İstanbul - ö. 27 Ocak 1913) Türk gazeteci, yazar.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: tevfik ebüzziya, 1848, 1873, 1880, 1900, 1908, 1909, 1913, 27 ocak, ahmet mithat efendi, antalya
Tevfik Ebüzziya (d. 1848, İstanbul - ö. 27 Ocak 1913) Türk gazeteci, yazar.

Kısa bir süre memurluk yaptıktan sonra gazeteciliğe başladı. Namık Kemal`le birlikte İbret Hadika Sirac gazetelerini çıkardı. Genç Osmanlılar Cemiyeti üyelerinden olan Tevfik Ebüzziya 1873`te Vatan Yahut Silistre oyunundan sonra çıkan olaylar nedeniyle Ahmet Mithat Efendi ile birlikte Rodos`a sürüldü. Dönüşünde Kütüphane-i Ebüzziya`yı kurarak Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi, Ahmed Rasim, Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci gibi döneminin ünlü yazarlarının kitaplarını yayımladı. Mecmua-i Ebuzziya çıkardı (1880). Yaptığı işle devlet memurluğunun bağdaşmadığı gerekçesiyle Abdülhamit yönetimi tarafından 1900`de Konya`ya sürüldü. İkinci Meşrutiyetin İlanı ile açılan Meclis-i Mebusan`a Antalya milletvekili seçildi (1908). Daha sonra Tasvir-i Efkar gazetesinin (1909) ve Mecmua-i Ebüzziya`yı yeniden çıkardı. Antoloji tiyatro anı gibi türlerde telif ve çeviri eserleri olan döneminin ünlü bir editör olarak yayımcılığa katkılarıyla tanınmıştır.

Başlıca eserleri

  • Ecel-i Kaza (tiyatro)
  • Numune-i Edebiyyat-ı Osmaniyye (antoloji)
  • Yeni Osmanlılar Tarihi (Tarihi,biyografik)
  • Lugat-ı Ebuzziya (sözlük/tek cilt)


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1848 1873 1880 1900 1908 1909 1913 27 ocak ahmet mithat efendi antalya
...

Okuma Önerileri

Basın
2 yıl önce

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceri

Bahailik
2 yıl önce

Dünyanın hemen her ülkesinde inananları olan evrensel prensipler savunan bağımsız bir din. Bahai Tarihi, 1844'te Bab'ın (Seyyid Ali Muhammed)

Bahailik, 1938, 1962, 1908, Aşkabat, Arapça, 1953, Illinois, Almanya, Frankfurt, Avustralya
Namık kemal
2 yıl önce

Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı. 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. 1889’da mutasarrıflık yaptı

Namık Kemal, Namık Kemal
Ebüzziya Tevfik
3 yıl önce

Ebüzziya Tevfik (d. 1848, İstanbul - ö. 27 Ocak 1913) Türk gazeteci, yazar.

Ebüzziya Tevfik, 1848, 1873, 1880, 1900, 1908, 1909, 1913, 27 Ocak, Ahmet Mithat Efendi, Antalya
Ebüzziya Tevfik Bey
3 yıl önce

Ebüzziya Tevfik Bey on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı edebiyatçı ve matbaacısı. 1848’de İstanbul’da doğmuş olan Ebüzziya, Konya-Koçhisarlı

Malta sürgünleri
3 yıl önce

Malta sürgünleri, İstanbul`un işgali sonrasında, 1919-1920 yıllarında işgal kuvvetlerince tutuklanarak bir İngiliz sömürgesi olan Malta`ya

Malta sürgünleri, 12 Eylül, 13 Haziran, 1919, 1920, 1922, 19 Ağustos, 20 Eylül, 20 Mayıs, 21 Eylül, 22 Mart
Güllü Agop
3 yıl önce

Güllü Agop, 1840, 1902, AKP, Agop Vartovyan, Ahmed Vefik Paşa, Aksaray, Beyoğlu, Beşiktaş, Cumhuriyet, Darülbedayi
Osmanlı Mecmuaları
3 yıl önce

Vekayi-i Tıbbiye

Osmanlı Mecmuaları, 1862, 1871, 1880, 1891, Ahmet Mithat Efendi, Ansiklopedik, Avrupalı, Basın, Dergi, Ebüzziya Tevfik
Osmanlı Reformcuları ve Bahailik
3 yıl önce

Osmanlı Reformcuları ve Bahailik

Osmanlı Reformcuları ve Bahailik, Akka, Auguste Comte, Babi, Bahai, Bahaullah, Namık Kemal, Paris, Tanzimat, Yeni Osmanlılar, İslam
Ziyad Ebüzziya
3 yıl önce

Ziyad Ebüzziya (1911-1994). Gazeteci, yazar. İstanbul`da doğdu. Galatasaray Lisesi`ni ve Hukuk Fakültesi`ni bitirdi. 1940`ta yayımlamaya başlad

Ziyad Ebüzziya, 1911, 1940, 1946, 1949, 1950, 1954, 1960, 1970, 1984, 1994
...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.