Tevhid aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

TEVHIT (türkçe) anlamı
1. birkaç şeyi bir araya getirme
2. birleştirme
3. tanrıyı övmek için yazılan koşuk.
4. birliğine inanma
5. bir sayma
6. bir olarak bakma.
tektancırıcılık.
TEVHIT (türkçe) anlamı
7.
8. 1 . Allah'ın birliğine inanma
9. bir sayma
10. bir olarak bakma.
11. 2 . din b. (***) Tek tanrıcılık.
12. 3 . edebiyat Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume.
13. 4 . eskimiş Birkaç şeyi bir araya getirme
14. birleştirme

Tevhit hakkında bilgiler

tevhit ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Tevhid

Şarkı Sözleri

Ruhi Su tarafından söylenen tevhit adlı şarkının sözleri.güvercin donuna girip
yanıl elmaya el sunup
yürekte ateşler yanıp
yüze vurduğu yoldur bu

dost eyvallah eyvallah
eyvallah dost eyvallah
lailaha illallah
illallah dost illallah
sen ali’msin güzel şah
eyvallah dost eyvallah

şah hatayı’m söyler sözü
bir geçeğe döndür yüzü
derilsin doksan bir gazi
semah tutulan yoldur bu

dost eyvallah eyvallah
eyvallah dost eyvallah
lailaha illallah
illallah dost illallah
sen ali’msin güzel şah
eyvallah dost eyvallah


Sabahat Akkiraz tarafından söylenen tevhit adlı şarkının sözleri.

önüme bir çığır geldi
bir ucu var şar içinde
aktarlar dükkanı açmış
ne ararsan var içinde

gir dükkana pazar eyle
her şirindir hezar eyle
aya güne nazar eyle
ay muhammet nur içinde

ay alidir gün muhammet
okunan seksen bin ayet
balıklar deryaya hasret
çarka döner göl içinde.

göl içinde çarka döner
susuzluktan bağrı yanar
alemler seyrana iner
seyir var seyir içinde.

kuduretten verdi balı
bahanesi oldu arı
şimdi dinle ahuzarı
arı inler bal içinde

pir sultanım ey gaziler
yürekte yara sızılar
talipte pirin arzular
bülbül öter gül içinde


Adem Arslandoğan tarafından söylenen tevhit adlı şarkının sözleri.

sever canım nida eyler aşıklar dilbaresine ,
nazar eyle bu dergahta âşıklar burkadesine
yedi ayet yedi nokta yedi hat istifasına
okudum sever hasını cemalin bedduasına
yedi yerde yedi yazım var iki kaşın arasına
yazılmış sadrı bismillah cemalin bedduasına
allah allah allah allah allah allah
ya muhammed ya muhammed ya muhammed
ali ali ali ali ali ali ali
yedi kat yer yedi kat gök
yedi derya seni söyler
yedi ayet yedi kudret
yedi ukba seni söyler
bunca alem yedi yıldız
yedi beyza seni söyler
yedi esma yedi nüsha
yedi eşya seni söyler
yedi yerde yedi yazım var iki kaşın arasına
yazılmış sadrı bismillah cemalin bedduasına
allah allah allah allah allah allah
ya muhammed ya muhammed ya muhammed
ali ali ali ali ali ali ali
muhammed mustafa'sın hem
aliyel mürtaza sensin
hasan hüseyin hakka yakın
ali zeynel aba sensin
imam bakır cafer kazım
ali musa rıza sensin
haki naki şah askeri
mehdühal hüda sensin
yedi yerde yedi yazım var iki kaşın arasına
yazılmış sadrı bismillah cemalin bedduasına
allah allah allah allah allah allah
ya muhammed ya muhammed ya muhammed
ali ali ali ali ali ali ali
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tevhit (din)

Tevhid; (Arapça: توحيد), tektanrıcılık kavramının İslam terminolojisindeki karşılığıdır.

Tevhit (edebiyat)

Allah'ı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları bir arada yorumlayan manzumelere tevhid denir. Çoğunlukla divan edebiyatı nazım türleri olan gazel, kaside ve mesnevi biçimlerinde kaleme alınmışlardır ve ölçüleri de genellikle aruzdur.

Tapu Sicili

Tapu: Bir taşınmazmalın yüzölçümünü,numarasını,mahallesini ve sahibini gösterir belge. Eski türkçedeki kapuk(sağlam) sözcüğünden gelmiştir.

Bekâr Odası

''Bekâr Odası'', Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı, Türker İnanoğlu'nun yapım ve yönetmenliğini üstlendiği 1967 yapımı Türk filmidir.

Birleştirme

Birleştirme (ya da Tevhit) talep üzerine yapılan bir tapu işlemidir. Zıttı ifraz işlemidir.

Kızılbaşlık

Şii mezhebinin bir kolundan olanlara verilen ad. Kızılbaş'ların bulunduğu yerler: Trakya'da Dobruca, Deliorman, Edirne ve Kırklareli; Anadolu'da Eskişehir çevresi, Balıkesir, Narlıdere (İzmir), Sivas, Çorum, Mecitözü, Sungurlu, İskilip, Divriği, Tunceli, Malatya, Erzincan, ...

Hz. İbrahim

M.Ö. 2000'li yılların başlarında yaşamış, üç semâvî dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atası olarak kabul edilen peygamberdir. Doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında üç dinin kitaplarında ve âlimlerin verdiği bilgilerde farklılıklar vardır. İslâmi kaynaklara göre Hz. ...

Hz. Salih

Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah Teâlâ onu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerine ilâhlar edinen Semud kavmini uyarmak için bu kavme peygamber olarak göndermiştir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar

19 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hünkar yaveri Mehmet Sait Paşa'nın oğlu olan Hüseyin Rahmi, üç yaşında iken annesinin ölümü üzerine Girit'te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula başladı ancak babasının evlenmesi üzerine altı yaşında tekrar ...

Divan Şiirinde Konular

Divan şiiri konu bakımından çok çeşitlidir. Genel tanımdan da anlaşılacağı gibi öncelikle dün dışı ve dini şiir olmak üzere ikiye ayrılır. Din dışı şiirde başlıca türler şöyle sıralanabilir: Bahariye, cemreviye, dariye, fahriye, iydiye, medhiye, mersiye, gazavatname, ...

Dini Bilgiler

Dini Bilgiler indeksimizin hazırlıkları sürmektedir. Ancak aradığınız bilgiye arama alanını kullanarak ulaşabilirsiniz. Dini konulardaki bilgi girişi ise devam ediyor.

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye ...