Stopaj (kaynaktan kesme), gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesini ifade eder.

TEVKIFAT (türkçe) anlamı
1. Para konusunda kesintiler.

Tevkifat hakkında detaylı bilgi

tevkifat ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Stopaj

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Vergi

Halk hizmetlerinde harcanmak üzere hükümet tarafından ya doğrudan doğruya ya da bazı maddelerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapmak suretiyle herkesten toplanan para. Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin ...

Mihri Belli

Adı, uzun yaşamının ortasında 1960’larda Türkiye sosyalist hareketinin kitlesel ölçekte yeniden kurulduğu dönemde ortaya attığı “Milli Demokratik Devrim” stratejisiyle özdeşleşen Mihri Belli, düşünceleri, eylemleri, yetenekleri, erdemleri ve başarıları kadar ...

Pozantı Beyannamesi

Birinci Pozantı Kongresi`nde Mustafa Kemal tarafından 5 Ağustos 1920 okunmuştur.

Türkiye'deki Vergiler

==Türkiye'de uygulanan vergiler==* Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.** Gelir vergisi** Kurumlar vergisi* Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir kişinin gelir ve servetinin ...