TEVZI (türkçe) anlamı
1. Dağıtma
üleştirme.
TEVZI (türkçe) anlamı
2. dağıtma
3. üleştirme
TEVZI (türkçe) ingilizcesi
1. distribution
2. dispensation
TEVZI (türkçe) almancası
1. n. Zuteilung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Adliye

ADLİYE (Adli Teşkilat-Adalet Teşkilatı);Alm. Justiz (f), Fr. Justice, İng.

Balina

BALİNA (Balaena); Alm.Walfisch, Fr. Baleine, İng. Whale. Familyası: Balinagiller (Balaenidae). Yaşadığı yerler: Sürüler halinde, çoğunlukla soğuk okyanuslarda yaşar. Özellikleri: 30 metre boyunda, 200 ton ağırlıkta olanları vardır. Suda yaşayan sıcak kanlı memelilerdir. ...

Ekonomi

EKONOMİ , İktisat olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim. İktisat veya ekonomi, üretim, dağıtım, ticaret, tüketim ve hizmet sektörlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dünyada kaynakların sınırlı, insan ihtiyaçlarının ...

Iane

İane yoksullara yapılan nakdi yardım. Umumi menfaatlere hizmet eden kuruluşlara karşılıksız olarak yapılan bağış. Tanzimattan sonra, cizye yerine gayri müslimlerden alınan vergiye önceleri “iane-i askeriyye” deniliyordu. Miktarı 15.000 kuruştu. Bu vergi daha sonra “bedel-i ...