Tezhib

Tezhip (Osmanlıca: Tezhib) kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Çoğulu olan “tezhibat” “altınlama süslemeler” demektir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tezhib ilgili konular

 • Tezhip

  Eski bir süsleme sanatıdır. Sözcük Arapça'da “altınlama, yaldızlama” anlamına gelir. Ama tezhip yalnız altınla değil boya ile de yapı
 • Elyazması

  Elyazması, elle yazılan kitaptır. İslam kültüründe ilk yazma eser Hz. Osman Kuran'ıdır. İslam ilimleri yazmalarla günümüze gelmiştir. El
 • Türk Süsleme Sanatları

  Türk Süsleme Sanatları. Süsleme sanatları yüzyıllar boyu geleneksel Türk Kültür ve Sanatı’nın önemli bir bölümünü oluşturmuştur.
 • Emin barın

  Emin barın Türk hattat ve cilt sanatçısı. Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğludur. 2 Haziran 1913 tarihinde Bolu
 • Gözde Tabak Kıyıcı

  1976 Ankara doğumludur. İlk orta derece öğretimlerini İstanbul’da tamamladı. Lise öğrenimini Haydar Akçelik İç Mimari Ve Restorasyon Anad
 • İsmail Hakkı Altınbezer

  İsmail Hakkı Altınbezer (1869, İstanbul - 1946, İstanbul), Türk hattatı, tezhip sanatçısı ve tuğrakeşidir.
 • Süheyl Ünver

  Süheyl Ünver (d. 1898, İstanbul, ö. 1986, İstanbul), Türk yazar ve doktor.
 • Tezhip sanatı

  Tezhip (Osmanlıca: Tezhib) kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Çoğulu olan “tezhibat
 • Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi

  Topkapı Sarayı içindeki kütüphanede 15.000 civarında elyazması, hat, tezhip, cild, minyatür, harita, vb. vardır. Cumartesi pazar dışında m
 • İbnü 'l-Bevvāb

  İbnü 'l-Bevvāb, Ebu 'l-Ḥasan ʿAlī b. Hilāl. Büveyhoğulları döneminde yaşamış ünlü hattat. İbnü 's-Sitrī olarak da bilinir. Hicri 4