TEZYIN (türkçe) anlamı
1. Bezeme
2. süsleme
donama.
TEZYIN (türkçe) anlamı
3. bezeme
4. süsleme
5. donama
TEZYIN (türkçe) ingilizcesi
1. ornamenting
2. decorating
3. embellishing
4. adorning. –– etmek /y/ to ornament
5. decorate
6. embellish
7. adorn
TEZYIN (türkçe) almancası
1. Verzierung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Harem

Harem Osmanlı sarayında, padişahın annesinin nezâretinde, sarayın hanım, çocuk ve hizmetçilerinin kaldığı bölüm.

Samarra

Samarra Abbasi Devleti zamanında Irak'ta Bağdat'ın yetmiş mil uzağında ve Dicle kenarında kurulan tarihi bir şehir. Bu şehri, Halife Mu'tasım'a ve ücretli Türk ordusuna yeni bir yerleşim merkezi sağlamak gayesiyle Ünlü Abbasi kumandanı Türk asıllı Eşnas 836 (H.222) senesinde, ...

Cönk

Cönk Türk Halk Edebiyatında saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, (alttan yukarıya) uzunlamasına açılan, çoğunlukla deri kaplı defter. Antolojiye benzeyen bu defterlere halk dilinde sığırdili de denmektedir.