TEZYIN (türkçe) anlamı
1. Bezeme
2. süsleme
donama.
TEZYIN (türkçe) anlamı
3. bezeme
4. süsleme
5. donama
TEZYIN (türkçe) ingilizcesi
1. ornamenting
2. decorating
3. embellishing
4. adorning. –– etmek /y/ to ornament
5. decorate
6. embellish
7. adorn
TEZYIN (türkçe) almancası
1. Verzierung