The Selected Letters Of William Carlos Williams

John Galsworthy

John Galsworthy (14 Ağustos 1867 – 31 Ocak 1933) İngiliz yazar. Tiyatro oyunlarında birey ile toplum arasındaki çatışmayı konu alır.

Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis (29 Kasım 1898 - 22 Kasım 1963) Belfast, İrlanda`da Protestan bir aileye doğan İrlandalı yazar ve öğretim görevlisi.

William Carlos Williams

Yazar bilgi kutusu

Ihab Hassan

Ihab Habib Hassan (d. 1925,Kahire), ABD'li edebiyat teorisyeni, eleştirmeni ve yazar.

William Cowper

William Cowper (26 Kasım 1731 – 25 Nisan 1800)Date of birth is given in New Style (Gregorian calendar). Old Style date is 15 November 1731. (1911 ''Encyclopædia Britannica'' İngiliz şair ve Hümanist.

Carlo Domeniconi

Carlo Domeniconi (d. 1947) Italyan gitarist ve Kompozitör, Klasik Müzik ve Caz konserleri ile tanınır. Cesena, Italya'da doğmuştur, ilk eğitimini Carmen Lenzi Mozzani ile 13 yaşında iken almıştır. 17 yaşında iken, Pesaro'daki Conservatorio Statale di Mus...

Radikal Cumhuriyetçiler

Radikal Cumhuriyetçiler, 1854-1877 yılları arasında ABD'deki Cumhuriyetçi Parti içindeki bir gruptur. Özellikle 1865 yılında sona eren Amerikan İç Savaşının ardından eski Amerika Konfedere Devletlerine bağlı eyaletlerde yürütülen yeniden yapılanma sırasın...

Raya Dunayevskaya

Raya Dunayevskaya (; 1 Mayıs 1910-9 Haziran 1987), Amerikalı bir filozoftur ve Marksist-Hümanizm'in kurucusudur. Bir süre Leon Troçki'nin sekreterliğini yapmıştır. Daha sonra ondan kopmuş ve "News and Letters Committees" adında yeni bir örgüt kurmuş ve öl...

Mektup zinciri

mektup zinciri ya da zincirleme mektup alıcılarını gönderilen mektubun (mesajın) kopyalarını yaptırtıp mümkün olduğunca en fazla alıcıya göndertmeye çalışan bir mektuptan (mesajdan) oluşur. Mektup zincirlerinde kullanılan en yaygın mesajlar, duygu sömürüs...