Tibet (Anlam Ayr��M��)

ISO 639:a

Coka

*Coka, Slovakya

yudo

Yudo şu anlamları taşımaktadır:

Tibet (anlam ayrım)

Tibet sözcüğü aşağıdaki anlamlarda kullanılır: *Tarihi Tibet ülkesi,*Çin Halk Cumhuriyeti`nin bir bölgesi olan Tibet Özerk Bölgesi,*Asya kıtasında bir coğrafi bölge olan Tibet Platosu.

locos

LoCoS, (Lovers Communication System) Yukio Ota tarafından 1960`larda tasarlanmış olan, cümlelerin piktogram ve ikonlardan oluştuğu bir görsel işaret dilidir. Biçim, okunuş ve anlamı bir araya getirmeyi mümkün kılar. Bir cümleye bakıldığında anlam ve okunu...

Par

Par şu anlamlara gelebilir:

cinas

Cinas, birden çok anlamı olan bir kelimeye farklı konuda farklı anlam yükleme işi. Yazılışı ve okunuşu aynı kelimeleri farklı anlama gelecek şekilde kullanma.

Tibet

Tibet Çin’in kendi kendini idare eden yüksek ve geniş bir alanı. “Dünyanın Çatısı” ve “Kar Ülkesi” gibi kendine has isimleri olan bu bölge asırlar boyunca etrafını çeviren büyük dağlardan dolayı insan yaşamayan vahşi hayvanların bulunduğu bir yer olmuştur...

Shih tzu

Shih tzu (Şitsu), anavatanı Çin olan bir tür köpek. Uzun ve yumuşak tüyleri ile kendini gösterir.

maşrık

Maşrık, çoğu zaman "Şark", "Doğu" kelimeleriyle eşanlamlandırılmak istense de, bunlar tam anlamı karşılayan kelimeler değildirler. "Doğu"nun karşıtı "Orient" kelimesi olabilir ama `maşrık` daha çok ölümsüzlükle alak...