Ticâret

Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı anlamında kullanılmaktadır. Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli takastır.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: ticaret, altın, değişim aracı, ekmek, ekonomi, evrim, fasulye, para, takas, tarih, tarihçi

Ticaret ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ticaret


İlgili konuları ara

ticaret altın değişim aracı ekmek ekonomi evrim fasulye para takas tarih tarihçi
...

Okuma Önerileri

Oksijenli su
2 yıl önce

1818'de Thenard tarafından bulunan oksijenli su, hidrojen peroksitin H2O2 sulu çözeltisidir. Saf hidrojen peroksit, 1,46 yoğunluğunda, nitrik asi

Yelkenli
2 yıl önce

Yelkenli Rüzgar gücünden faydalanıp yol almak üzere direklerine kalın bez gerilen su aracı, gemi. Gerilen beze yelken adı verilir. İnsanlar b

Yelkenli, Akarsu, Deniz, Ege Denizi, Gulet, Göl, Salma, Taslak, Yelken, Tırhandil, Denizcilik
Misyonerlik
1 yıl önce

Latince missio teriminden gelmekte olan “misyon”, sözlük anlamı itibarıyla görev, yetki, bundan türetilmiş olan misyoner terimi ise “gör

Misyonerlik, Bizans İmparatorluğu, Din, Latince, Mevlana, Musevilik, Orta Çağ, Osmanlı İmparatorluğu, Pavlus, Said Nursİ®, Sihizm
YILKI
3 yıl önce

Yılkı, Anadolu, At, Dede Korkut Hikayeleri, Divân-ı Lügati`t-Türk, Necati Demir, Orhun Abideleri, Türkçe, Uygur
Palamut
1 yıl önce

Palamut Familyası: Kayıngiller (Fagaceae) Türkiye'de yetiştiği yerler: Karadeniz hariç hemen hemen her yerde. Palamut meşesi (Quercus ithabu

Palamut, Anadolu palamut meşesi, Palamut (yemiş), Palamut (balık), Anlam ayrım
Ayaş
2 yıl önce

Ankara iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.633 kilometrekare, nüfusu 31.091 dir. İlçe Ankara'nın ortasındadır. Yüzeyi çıplak dağlar, e

Ayaş, Ayaş
Reçel
3 yıl önce

Reçel Çeşitli meyvelerin su ve şeker karıştırılıp ateşte kaynatılması ile meydana gelen bir çeşit tatlı yiyecek. Reçelin tarihi çok e

Derleme
1 yıl önce

Belirli bir olayın ya da olayların grubunun gözleme tabi tutulması ve gözlem sonucu saptanan özelliklerin kaydedilmesi işlemine istatistikte de

Imza
2 yıl önce

Alm. Usterschrnt (f); Unterzeichnung (f), Fr. Signature (f), İng.

Filika
2 yıl önce

Filika Alm. Feluke, Schaluppe (f), Fr. Feloque (f), İng. Ship’s boat. Harp, yolcu ve ticaret gemilerinde ekseriya tehlikeli durumlarda kullanılan

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.