Tikel

Tikel

Partial

Tikel

Türkçe Tikel kelimesinin İngilizce karşılığı.
partial

Tikel

bir tümün bir parçası ile ilgili, cüzi, kısmi. bir türün bütün bireylerine değil de bir ya da birkaç bireyine ilişkin olan.

Tikel

Türkçe Tikel kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. partiell

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kavram
3 yıl önce

olabildiği gibi tikel de olabilirler. Tikel kavramlar bir sınıfın bir kısmına işaret eder. Örneğin bazı insanlar veya bazı şehirler tikel kavramlardır....

Kavram, Felsefe, Mefhum, Nesne, Zihin, Soyut, Düşünce
Panenteizm
3 yıl önce

zamanın içinde, hem dışında; hem sonlu, hem de sonsuzdur. Aynı zamanda hem tikel, hem tümel; hem neden, hem sonuçtur. Platon, Yeni Platoncular, Hallâc-ı...

Panenteizm, İnanç sistemleri, Agnostisizm, Animizm, Ateizm, Deizm, Determinizm, Evren, Ezoterizm, Gnostisizm, Henoteizm
A priori
3 yıl önce

de Saxe’tır. Antikçağda Aristoteles tümelden tikele yapılan uslamlamayı önsel kanıt ve buna karşı tikelden tümele yapılan uslamlamayı sonsal kanıt a posteriori...

A priori, A posteriori, Alman, Aristoteles, Felsefe, Felsefe Portalı, Hristiyan, Immanuel Kant, Skolastik, Tümdengelim, Albert le Grande de Saxe
Skolastik felsefe
3 yıl önce

getirdikleri isimlerden ibarettir. Roscelinus, gerçekte varolan şeylerin tikel nesneler olduğunu belirtir. Skolastik boyunca bu iki eğilim arasında sürüp...

Skolastik felsefe, 1033, 1050, 1108, 1125, 12. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, 810
Tümeller Tartışması
3 yıl önce

de tikeller olduğuna ve tümeller, birbirlerine benzeyen tikelleri gösteren işâretlerden başka bir şey olmadıklarına göre, bilgi arayışı tikellere, yani...

Tümeller Tartışması, Tümeller Tartışması
De Morgan yasası
3 yıl önce

De Morgan yasası, türetilmiş çözümleme kuralları tümel evetleme ve tikel evetleme biçiminde olmayan önermeleri dönüştürmek için kullanılan teorem. 19...

Tevâfuk
3 yıl önce

dışında olmadığı gibi, idaresi dışında da değildir. Tümel (bütünsel) ya da tikel (kısmî) her şeyde bir amaç ve bir irâdenin belirtisi vardır. Allah dilemedikçe...

Tevâfuk, Kelime
Zihin felsefesi
3 yıl önce

Carnap ve A.E.Ayer gibi pozitivistler tarafından benimsenmiştir.Birtakım tikel öğelerin, yani tecrübe ya da deneyimlerin varlığından söz eden bu yaklaşıma...