Tikrit

Tikrit Bağdat`ın 140 km kuzeybatısında (34.61°K, 43.68°D), Dicle nehri kıyısında kurulmuş bir kasabadır. Selahaddin şehrinin idari başkenti olan kasabanın 2002 yılı tahmini nüfusu 28.900 dolaylarındadır.

Tikrit

Tikrit Bağdat`ın 140 km kuzeybatısında (34.61°K, 43.68°D), Dicle nehri kıyısında kurulmuş bir kasabadır. Selahaddin şehrinin idari başkenti olan kasabanın 2002 yılı tahmini nüfusu 28.900 dolaylarındadır.

Tarih

Kasabaya ilk defa, Asurluların yıkılışı ile ilgili kayıtlarda değinilmiştir. Söz konusu belgelerde kasabanın Babil kralı Nabopolassar`ın Assur şehrine saldısı sırasında kullanıldığı belirtilmiştir. Yaklaşık bin yıl önce Tikrit`te bir kale ve büyük bir hristiyan manastırı bulunmaktaydı. Bu dönemde kasaba yünlü tekstil ürünleri üretilen bir merkezdi. Mısır`ı savunan, haçlı seferlerine karşılık verip 1187 yılında Kudüs`ü geri alan ünlü hükümdar Selahaddin Eyyubi 1137 yılında burada doğdu. Tikrit`in merkezi olduğu şehir günümüzde onun adıyla anılmaktadır. Irak`ın birçok bölgesi gibi Tikrit te 14. yüzyılda Hülagü Han liderliğindeki Moğol saldırısına uğradı. 16. yüzyıl`da Osmanlı İmparatorluğu yönetimine geçen Tikrit birinci dünya savaşı sonunda İngiliz yönetimine girdi. Tikrit kendini Selahaddin Eyyubi ile karşılaştıran Irak`ın eski devlet başkanı Saddam Hüseyin`in doğum yeri olarak bilinmektedir. Yönetimi sırasında Saddam Hüseyin kendi aşiretinden çok sayıda Tikritli`yi üst düzey devlet yönetimine getirmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar