Kur`ân-ı kerîmdeki on dört secde âyetinden herhangi birini okuyan veya işiten bir mükellefin yâni akıllı ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın yapması vâcib (lâzım gelen) secde. Secde âyetleri, Kur`ân-ı kerîmin; A`râf sûresi 7-206, Ra`d sûresi 13-15, Nahl sûresi 16-49, İsrâ sûresi 17-109, Meryem sûresi 19-58, Hac sûresi 22-18,Furkân sûresi 25-60 Neml sûresi 27-25, Secde sûresi 32-15, Sâd sûresi 38-24, Fussilet sûresi 41-37, Necm sûresi 53-62, [

Tilavet secdesi

Kur`an-ı kerimdeki on dört secde ayetinden herhangi birini okuyan veya işiten bir mükellefin yani akıllı ve ergenlik çağına erişmiş bir müslümanın yapması vacib (lazım gelen) secde. Secde ayetleri, Kur`an-ı kerimin; A`raf suresi 7-206, Ra`d suresi 13-15, Nahl suresi 16-49, İsra suresi 17-109, Meryem suresi 19-58, Hac suresi 22-18,Furkan suresi 25-60 Neml suresi 27-25, Secde suresi 32-15, Sad suresi 38-24, Fussilet suresi 41-37, Necm suresi 53-62, İnşikak suresi 84-21 ve Alak suresi 96-19 surelerinde bulunmaktadır. (bkz. Secde)

Namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Hadesten (abdestsizlik ve cünüplükten) ve necasetten (gözle görülen pislikten)temizlenmek, setr-i avret (avret yerlerini örtmek) ve istikbal-i kıble (kıbleye dönmek) gibi şartları taşımıyan kimse, secde ayetini duyduğu zaman bu şartları yerine getirdikten sonra secdesini yapar. (İmam-ı Gazali)

Tilavet secdesi şöyle yapılır: Niyet edilerek eller kaldırılmadan Allahü ekber diyerek secdeye varılır. Secdede üç kere; "Sübhane rabbiyel a`la" denir. Sonra Allahü ekber denilerek ayağa kalkılır. (M. Zihni Efendi)

Tilavet secdesinin hükmü, dünyada bir vacibi yerine getirip borcundan kurtulmak ve ahirette de sevaba kavuşmaktır. (M. Zihni Efendi)

Fonografta (gromafonda, teybde, radyoda ve televizyonda) okunan secde ayetini işitenin tilavet secdesi yapması vacib olmaz. (Muhammed Bahit el-Muti`)

Bir kimse hüzünden, sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü tealaya kalbinden yalvararak on dört secde ayetini (ezberden ayakta) okuyup her birinden sonra, hemen tilavet secdesi yaparsa, Allahü teala o kimseyi o derd ve beladan korur. (İmam-ı Nesefi)

Kaynak

Dini Terimler

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar