Tiroit

Kısaca: Tiroit, boyun kısmında adem elmasının altında bulunan kelebek kanadını andıran endokrin bir bezdir. 30 gramdan daha hafif olan bu bezin görevi; kalori yakılması, kalp atışları gibi metabolik faaliyetlerin düzenlemesinde rol alan hormonların salgılanmasını sağlamaktır. ...devamı ☟

Tiroit, boyun kısmında adem elmasının altında bulunan kelebek kanadını andıran endokrin bir bezdir. 30 gramdan daha hafif olan bu bezin görevi; kalori yakılması, kalp atışları gibi metabolik faaliyetlerin düzenlemesinde rol alan hormonların salgılanmasını sağlamaktır. Bazen tiroit bezi bir veya daha fazla nodül oluşturarak normalden fazla büyür. Katı veya sıvı ile dolu bu şişlikler semptom oluşturmayan iyi huylu tümörlerdir. Semptomları, sadece doktorunuz rutin bir tıbbi muayene sırasında teşhis edebilir.

Bazı nodüller diğerlerine göre çok büyük olup, özofagus ve trakeye basınç yaparak yutkunma zorluğuna sebep olabilir. Aşırı miktarlarda tiroit hormonunun salgılanmasında istenmeyen kilo kaybı ve uyku problemlerine yol açan hipertiroidizm görülür. Nodül oluşan tiroitlerin sadece %5�inde kanserli hücrelere rastlanmıştır.

Tedavi nodüllerin çeşidine göre değişir. Küçük nodüller dikkatli bir kontrol yöntemi gerektirirken, büyümekte olan ağrı verici nodüllerin sentetik hormonlarla baskılanmaları gerekmektedir. Eğer testler nodül varlığını kanıtlayamıyorsa, cerrahi yöntemlerle alınması gerekmektedir. İncelemeler yapıldıktan sonra iyi huylu bir tümör olduğu kanısına varılırsa bu işlemin iyi sonuç verdiği söylenebilir.

tiroit

Tiroit bezi.

tiroit

Türkçe tiroit kelimesinin İngilizce karşılığı.
thyroid, thyroid gland

tiroit

gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkanbezi.

tiroit

Türkçe tiroit kelimesinin Fransızca karşılığı.
thyroïde

tiroit

Türkçe tiroit kelimesinin Almanca karşılığı.
die Schilddrüse

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Tiroit bezi
5 yıl önce

Tiroit bezi, tiroit ya da kalkan bezi, boynun ön ve yanlarını (larinks ve trakea) saran kelebek şeklinde çok damarlı iç salgı bezi. Her biri ortalama...

Tiroid bezi, Adenom, Ağırlık, Basedow hastalığı, Cinsel organ, Deri, Guatr, Kan, Kanser, Kemik, Kist
Tiroid hormonu
5 yıl önce

eksikliğinde T3 ve T4 salgısı azalır, tiroit doku büyür ve bu durum basit guatr denen hastalığa yol açar. Tiroit hormonunun dolaşımdaki asıl formu, yarı...

Tiroid hormonları, Hormon, Kalsitonin, Tiroid, Tiroid bezi, Tiroksin, Triiyodotironin
Hipotiroidi
2 yıl önce

Hipotiroidizm, tiroit bezinin yapısal ya da işlevsel bozuklukları nedeniyle ortaya çıkan tiroit hormonu eksikliği olgusudur. Hipotalamus-Hipofiz-Tiroit aksındaki...

Hipotiroidi, Doktor, Hastalık, Tiroid bezi, Miksödem, Kreten hastalığı, Tıbbi sorumluluk reddi
Hipertiroidi
5 yıl önce

Hipertiroidi, tiroit bezinin fazla çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının fazla miktarda salgılanması sonucu ortaya çıkan klinik tabloya verilen...

Hipertiroidi, Basedow hastalığı, Doktor, Hastalık, Tiroid bezi, Plummer, Parankima, Tıbbi sorumluluk reddi
Plummer hastalığı
2 yıl önce

denetim yoluyla TRH salgılamaz ve ön hipofiz TSH serbestleştirmez. Böylece tiroit bezinin adenomlu olmayan bölümü çalışmaz. Tiroid bezi veya adenom muayenede...

Endokrin sistem
2 yıl önce

bezlerin tümüdür. Endokrin sistemi iç salgı bezleri oluşturur. Hipofiz, tiroit, paratiroit, epifiz ve böbreküstü bezleri, iç salgı bezlerine örnektir....

İç salgı bezleri, Bağışıklık sistemi, Böbrek, Böbreküstü bezleri, Dahiliye, Dolaşım sistemi, Dış salgı bezi, Endokrinoloji, Hipotalamus, Hormon, Hormon sistemi
Rekürren larengeal sinir
2 yıl önce

(İngilizce: phonation) de sağlar. Bu sinir ile tiroit bezi arasında sıkı bir ilişki bulunur. Örneğin tiroit bezinin çıkarılması halinde zedelenen bu sinir...

Potasyum iyodür
2 yıl önce

O2 → 2 K2CO3 + 2 I2 Potasyum iyodür medikal olarak radyoaktif iyodürün tiroit bezinde tutulumunun engellenmesi, hipertiroidi tedavisinde kullanılmaktadır...