Titillation

Titillation

1. anlamı gıdıklanmak, gıdıklamak.
2. anlamı heyecanlandırma.
3. anlamı gidiklama. gidiklanma.

Titillation

Titillation İngilizce anlamı ve tanımı

Titillation anlamları

  1. (noun) Any pleasurable sensation.
  2. (noun) The act of tickling, or the state of being tickled; a tickling sensation.

Titillation tanım:

Kelime: tit·il·late
Söyleniş: 'ti-t&l-"At
İşlev: verb
Türleri: -lat·ed; -lat·ing
Kökeni: Latin titillatus, past participle of titillare
transitive senses
1 : to excite pleasurably : arouse by stimulation
2 : TICKLE
intransitive senses : to act as a stimulant to pleasurable excitement
- tit·il·la·tion /"ti-t&l-'A-sh&n/ noun
- tit·il·la·tive /'ti-t&l-"A-tiv/ adjective

Titillation ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Tickle, Tickling,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.