Tiyol Grubu

Tiyol, R bir alkil ya da diğer bir organik ornatık olacak şekilde, R-SH formülüne sahip herhangi bir organosülfür bileşiğidir. Tiyoller, alkollerin kükürt analoğudur ve kükürt, alkolde normalde yer alan hidroksil grubundaki oksijenin yerini almış halde bulunur. Bu nedenden ötürü tiyol kelimesi Yunanca kükürt manasına gelen "tiyo" (Grekçe: θεῖον, theion) ve "alkol" kelimelerinden oluşan bir bileşik sözcüktür. -SH fonksiyonel grubu, tiyol grubu veya sülfidril grubu olarak adlandırılır.

Birçok tiyolün sarımsak veya çürük yumurtaya benzeyen güçlü bir kokusu vardır. Tiyoller, saf halde kokusuz olan doğal gazın sızıntı olduğunda tespitine yardımcı olması için koku verici madde olarak kullanılır ve "doğal gaz kokusu" içine eklenmiş tiyolün kokusundan kaynaklanır.

Tiyol bazen merkaptan olarak da adlandırılır. Bu isim William Christopher Zeise tarafından 1832 yılında, Latince "Mercurium captāns" (cıva yakalayan) kelimelerinden türetilmiştir. Bunun nedeni tiyolat grubunun (RS-) cıva bileşikleri ile çok güçlü bağ kurmasıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.