Tm-Xml

Kısaca: Ticari Marka Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML), ticari marka faaliyetlerine ve Sınai Mülkiyet Ofisleri ile bunların ortakları veya kullanıcıları arasındaki ticari marka bilgisi alışverişine yönelik bir açık XML standardıdır. ...devamı ☟

Ticari Marka Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML), ticari marka faaliyetlerine ve Sınai Mülkiyet Ofisleri ile bunların ortakları veya kullanıcıları arasındaki ticari marka bilgisi alışverişine yönelik bir açık XML standardıdır.

Hedefler.

Başlangıçtaki hedef ticari marka bilgisi alışverişine yönelik XML Standardının belirlenmesiydi. Teknik özelliklerin belirlenmesi sırasında ve WIPO Standardı ST.66'nın oluşturulmasından sonra, aşağıdaki gibi diğer hedefler eklenmiştir: *Ticari Marka Ofisleri ve Ticari Marka Faaliyetlerine yönelik XML Standartları Belirlenmesi *WIPO Standartlarının Oluşturulması için Taban olarak Etkin Çıktılar Önerilmesi *Ticari Marka Web Hizmet Standartları Belirlenmesi *Uygulama ve Araç Örnekleri Temin Edilmesi *Deneyimlerin, Uygulamaların ve Bilgilerin Paylaşılması *Ticari Marka Bilgileri ve Bilgi Temsillerinin Uyumlaştırılması ile İşbirliğinin Teşvik Edilmesi *(Yeni) Yeni Ortaya Çıkan Anlamlı Ağın Fikri Mülkiyet Bağlamında Ticari Marka Alanına yönelik Hazırlanması

Geçmiş.

TM-XML, İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi'nin Haziran 2003'te oluşturduğu bir çalışma grubu tarafından tanımlanmıştır. 26 Mayıs 2006'da web sitesi TM-XML.org'da 1.0 Final sürümü yayımlanmadan önce, yorum için sekiz taslak sürüm yayımlanmıştır (sürüm 0.1'den 0.7'ye ve 1.0 Taslak). TM-XML 1.0 Final Sürümü, Bilgi Teknolojileri Daimi Komitesi / Standartlar ve Belgelendirme Çalışma Grubunun (BTDK/SBÇG) 19-22 Mart 2007'de Cenevre'de gerçekleştirdiği 8. Oturumu sırasında kabul edilen ST.66 isimli bir WIPO Standardının oluşturulması için taban olarak önerilmiştir.

Yol haritası 2008-2010

Ayrıca bkz.

DS-XML : Tasarım / Endüstriyel Tasarım için XML Standardı Linkler * TM-XML Ana Sayfa ** TM-XML Teknik Özellikleri ** TM-XML Sözlüğü ** TM-XML Uygulamaları ** TM-XML Araçları ve Örnekler * WIPO Standartları, Tavsiyeler ve Kılavuz İlkeler ** WIPO Standardı ST.66 †“ XML kullanarak tescilli marka bilgisi işlemeye yönelik tavsiye ** WIPO Standardı ST.66 †“ Ekler * OHIM, İç Pazarda Uyumlaştırma Ofisi (Ticari Markalar ve Tasarımlar) ** TM-XML'de OHIM CTM-İndirme servisi sürüm 3 XML TM-XML

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.