Tnf

Kısaca: Tümör nekrozu faktörü (TNF) (tumor necrosis factor), birçok hücre tipi tarafından salgılanan ve kanserli hücrelerin yıkımını sağlayan bir sitokindir. 185 amino asitlik bir glikoprotein hormonudur, ancak bazı hücreler daha uzun veya daha kısa izoformlarını salgılayabilir. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Etanercept
3 yıl önce

Etanercept (ticari adıyla Enbrel®), TNF inhibitörü olarak rol oynayarak Tümör nekroz faktör (TNF) birleşmesi ile otoimmün hastalıkları tedavi eden bir...

Adalimumab
3 yıl önce

HUMIRA), infliksimab ve etanercept'ten sonra FDA onayını almış olan üçüncü TNF inhibitörüdür. Tıpkı onlar gibi, adalimumab da TNFα'ya bağlanarak, onun kendi...

Kromozom 16 (insan)
6 yıl önce

devt aksonal nöropati (gigaksonin) LITAF: lipopolisakkarid-teşvikleyici TNF faktör MEFV: Akdeniz ataşi PKD1: Polikistik böbrek hastalığı 1 (otozomal...

Enflamasyon
3 yıl önce

mikroplara akut yangısal yanıtın düzenleyicileridir. TNF’ye TNF-α adı da verilir ve böylece TNF-β (lenfotoksin)’den ayrılır. Nötrofil ve monositleri uyararak...

Enflamasyon, 1858, Ağrı, Canlı, Doku, Organ, Tıp, Celsus, Rudolf Virchow, Disfonksiyon, Kan akımı
Büyüme faktörleri
3 yıl önce

(TGF-α) Transforming growth faktör beta (TGF-β) Tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) Plasental büyüme faktörü (PlGF)...

Paraneoplastik sendrom
3 yıl önce

özgün bir osteolitik etkisi bulunan prostoglandin E2; bir lenfotoksin olan TNF−β; IL-1; TGF-α (transforming growth factor-α). Akciğer küçük hücreli ca Medüller...

Sitokin
3 yıl önce

(tip 2) ailesi, üyeleri IFN β ve γ için reseptördür. Tümör nekroz faktörü (TNF) (tip 3) ailesi üyeleri, hücre dışı sistein-zenginleştirilmiş bağlama alanını...

Sitokin, Bağışıklık sistemi, Biyokimya, Hücre, Taslak
Majör histokompatibilite kompleksi
3 yıl önce

ve bazı kompleman bileşenlerini ve inflamasyon moleküllerini (C4A, C4B, TNF vb.) içerirler. ^ Khan AN, Gregorie CJ, Tomasi TB. Histone deacetylase inhibitors...