Tohma Vadisi

İki kol halinde başlayan Tohma Vadisi, Malatya topraklarında birleşerek Fırat Vadisi’ne açılır. Vadinin uzun kolu Kulmaç Dağları’nın güney

İki kol halinde başlayan Tohma Vadisi, Malatya topraklarında birleşerek Fırat Vadisi’ne açılır. Vadinin uzun kolu Kulmaç Dağları’nın güney yamaçlarında başlamakta ve güneydoğu yönünde Uzunyayla’yı ortadan bölmekte, Sarıca yöresinde Malatya iline girmektedir. İl alanında genellikle dar bir yarık durumundadır. Kısa olan Vadi kolu ise Gürün yöresinden başlamakta, doğuya doğru uzanarak aynı ilçe sınırından Malatya’ya girmektedir. Vadi Gürün’den sonra biraz genişlemekte ise de bir ova niteliği kazanamamıştır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.