Tokat Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili târihî ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri şunlardır: Garipler Câmii: Tokat’ın en eski câmisi olan bu eser Danişmendoğulları zamânında Danişmend Ahmed Gâzi tarafından 1167’de yaptırılmıştır. Alaca Mescid: İlk defâ 1301’de yaptırılan mescit yıkılınca 1505’te yeniden yaptırılmıştır.

Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili tarihi ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca tarihi eserleri şunlardır:

Garipler Camii: Tokat’ın en eski camisi olan bu eser Danişmendoğulları zamanında Danişmend Ahmed Gazi tarafından 1167’de yaptırılmıştır.

Alaca Mescid: İlk defa 1301’de yaptırılan mescit yıkılınca 1505’te yeniden yaptırılmıştır. Tuğladan bezemeli minaresi Selçuklu mimari özelliğini taşır.

Hatuniye Meydan Camii: Meydan Mahallesinde, Sultan İkinci Bayezid Han, annesi Gülbahar Hatun adına 1485’te yaptırmıştır. Cami tek kubbeli ve minarelidir. Kapısının işlemesi çok güzel olan cami 1939 ve 1943 zelzelelerinde büyük zarar görmüştür. Daha sonraları tamir edilmiştir.

Hamza Bey Camii: Bicaroğlu Hamza Bey tarafından yaptırıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Moloz taştan yapılan cami, Bicar ailesinin eviyle içiçedir. Cami, kubbeli ana mekanla yanlarda tonozlu bölümlerden meydana gelir.

Ali Paşa Camii: 1572’de yapılmış bir Osmanlı eseridir. Kare planlı kesme taştan, yüksek kubbeli ve tek minarelidir. Mihrabı ve minberi taştandır. Avluda Ali Paşa, eşi ve oğlu Mustafa Beyin türbesi vardır.

Behzat Camii: Behzat Caddesinde Hoca Behzat bin Fakih Şirvan tarafından 1535’te yaptırılmıştır. Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde bazı ekler yapılan cami 1939 zelzelesinde büyük zarar görmüş ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamir edilmiştir.

Ulu Cami: 1679’da yapılan cami, dikdörtgen planlı kesme taştan olup, çatısı kiremitle kaplıdır. Kemer sütunları ve iç süslemesi büyük bir sanat eseridir.

Sefer Beşe Mescidi: Ulu Cami yanında olup, 1251’de yaptırılmıştır. Kitabesi Tokat Müzesindedir. Mescit günümüzde yıkılmış olup, yanında bulunan türbenin kubbesi sekiz köşeli piramit şeklindedir. Kesme taştan yapılmıştır.

Silahtar Ömer Paşa Camii: Erbaa ilçesindedir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Süsleme tarzından 17. asrın sonlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Kalem işi süslemeleri çok güzeldir. Eserin dışı yalın, içiyse çok güzel süslemelerle doludur.

Ulu Cami: Niksar ilçesinde, Danişmendoğulları tarafından 1145’de yaptırılmıştır. Niksar’ın en eski camiidir. Melik Gazi Camii de denir. Osmanlılar zamanında tamir ettirilmiştir.

Çöreği Büyük Camii: Niksar ilçesinde İlhanlılar tarafından yapılmıştır. Giriş kapısı geometrik bitki motifleriyle süslüdür. Cami, adını kapısının sağ ve solundaki çöreğe benzer iki büyük diskten aldığı zannedilmektedir.

Ulu Cami: Zile ilçesindedir. Mehmed Zakuli bin Ebu Ali tarafından 1267’de yaptırılmıştır. 1909’da Kaymakam Necmeddin Beyin yardımlarıyla tamir ettirilmiştir.

Boyacı Hasan Ağa Camii: Zile ilçesinin Sakiler Mahallesindedir. Ali bin Sultan Hoca tarafından 1497’de yaptırılmıştır. 1640’ta Boyacı Hasan Ağa tarafından tamir ettirilmiştir.

Çukur Medrese: Yağıbasan Medresesi adıyla da bilinen eseri, Danişmendoğullarından Nizameddin Yağıbasan tarafından 1164’te yaptırılmıştır. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1248’de tamir ettirilmiştir. Moloz taştan tek katlı medresenin kapı ve kemerleri tuğladandır.

Hatuniye Medresesi: Hatuniye Camiinin yanında olup, oldukça yıkık vaziyettedir. Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun adına 1485’te yaptırmıştır.

Pervane Darüşşifası: Gök Medrese adıyla da bilinir. Meydan Mahallesinde Selçuklu Veziri Nureddin Pervane tarafından 1275’te yaptırılmıştır. Avluya bakan yüzü Selçuklu çinileriyle süslüdür. Sivil Selçuklu eserlerinin en eskilerinden biridir. Siyah ve Türk mavisinin hakim olduğu süslemeler Selçuklu sanatının şaheseridir. 1926’da tamir ettirilen Darüşşifa günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

Yağıbasan Medresesi: Niksar ilçesindedir. Günümüzde oldukça yıkık vaziyettedir. Çukur Medreseyle aynı zamanda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Ebü’l-Kasım Türbesi: Ebü’l-Kasım bin Ali et-Tusi tarafından 1234’te yaptırılmıştır. Mor, firuze, lacivert çinilerle yapılmış kufi yazılar geometrik geçmeler Selçuklu sanatının orijinal örneklerindendir.

Sümbül Baba Türbesi: Gaziosmanpaşa Caddesinde; türbe, tekke ve mescit olarak 1292’de yapılmıştır. Türbenin taş işçiliği büyük sanat eseridir. Hacı Sümbül tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu mimarisi tarzındadır.

Kırk Kızlar Kümbeti: Niksar ilçesinde olup, 13. asır Selçuklu eserlerindendir. Yapım tarihi ve kime ait olduğu belli değildir. Yapının kaidesi taştan, sekizgen gövdesi tuğladandır.

Melik Gazi Türbesi: Niksar ilçesinin çıkışındadır. Danişmendoğulları devrinde yapılmıştır. Cami planındadır. İçten bütün eseri dolaşan yazı kuşağı devrin ustalığını yansıtır.

Tokat Köprüsü: Şehrin girişinde Yeşilırmak üzerindedir. Selçuklu eseri olup, 1250’de yapılmıştır. Boyu 150, eni 7 metre olup, 5 gözlüdür. Osmanlılar devrinde tamir gören köprü son şeklini almıştır.

Talazan Köprüsü: Niksar ilçesine 15 km mesafede, Niksar-Erbaa karayolu üzerindedir. 1200-1220 arasında yapıldığı tahmin edilen köprü günümüzde yıkık vaziyettedir.

Saat Kulesi: Sultan Abdülhamid Hanın tahta çıkışının 25. yıldönümü için 1902’de yaptırılmıştır. Kulenin girişi güneyinden olup, kuzeyinde bir dükkan vardır. Yüksekliği 33 metredir. Kesme taştandır.

Turhal Kervansarayı: Turhal-Pazar karayolu üzerindedir. Anadolu’da bulunan Selçuklu eserlerinin en güzellerindendir. Fakat halen bakımsız ve harap bir haldedir. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat devrinde 1237’de yapılmıştır.

Sulu Han: Osmanlılar devrinde yapılmıştır. Günümüzde restore edilip, öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır.

Tokat Kalesi: Ortaçağda sivri ve kayalık bir tepe üzerinde yapılmıştır. Selçuklu ve Osmanlı devrinde tamir görmüştür. Kalenin 28 burcundan günümüzde bir tanesi kalmıştır. Diğer kısımları harabe halindedir. Tepe üzerindeki kulesine 362 basamakla çıkılır. Sarnıç, ambar, cephanelik ve muhafızlar için binalar vardır.

Turhal Kalesi: Bugün yalnız birkaç burcu kalan bu kale çok eski çağlardan kalmadır. Son şeklini Osmanlı devrinde almıştır.

Niksar Kalesi: Ortaçağdan kalmıştır. Fakat bugünkü şeklini Selçuklu ve Osmanlı devrinde almıştır.

Zile Kalesi (Nama Hisarı): Eski bir eserdir. Sur şekli Osmanlılara aittir. Roma İmparatoru Sezar’ın tarihe geçen “Geldim, gördüm, yendim” (Veni, Vidi, Vici). Latince yazıların kazılı olduğu sütunun da bulunduğu kale bakımsızlıktan yıkılmak üzeredir. Osmanlı devrinde depo olarak kullanılmıştır. Kaleden Bodrum ve Sekerap Suyuna inen gizli tünellerin bulunduğu rivayet edilir.

Nikopolis: Artova ilçesinin Sulusaray bucağında bir Roma çağı şehrinin kalıntıları toprak altındadır.

Neokaseria (Kaberie): Bugünkü Niksar şehrinin bulunduğu yerde eski bir Roma şehrinin kalıntıları vardır. Kale, sur ve yılanlı köprü kısmen ayaktadır.

Tokat Müzesi: Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirlerine ait eserler sergilenir. Osmanlı devrine ait olanlar arasında mahkeme sicilleri, mühürler, sikkeler, tabletler, tekke eşyası ve giyim-kuşama ait eserler çoğunluktadır.

Mesire yerleri: Tokat tabii güzellikleri bakımından yurdumuzun zengin bölgelerinden biridir. Ormanlar ilde geniş bir yer kaplar. Bu yüzden birçok orman içi dinlenme yeri vardır. Bazı mesire yerleri şunlardır.

Camiiçi: Niksar ilçe merkezine 17 km uzaklıkta, Niksar-Ünye karayolu üzerinde bir ormaniçi dinlenme yeridir.

Zinav Gölü: Çukurgöl olarak da bilinen bu mesire yeri Reşadiye ilçesine 25 km uzaklıktadır. Göl ve ormanların iç içe olduğu bir mesire yeridir. Gölün suyu tatlıdır.

Göllüköy: Reşadiye ilçesine bağlı Göllüköy yakınındadır. Gölün suyu tatlı olup, etrafının manzarası güzel bir mesire yeridir.

Kaplıca ve içmeler: Tokat içmeler ve kaplıca bakımından zengin bir ilimizdir. Sulusaray Kaplıcası, Reşadiye Çermiği, Başören madensuyu, Reşadiye madensuyu ve Ayvaz suyu ilin önemli şifalı su kaynaklarıdır.

Sulusaray Kaplıcası: Sulusaray ilçesine 3 km uzaklıkta Ilıca köyündedir. Tesisleri mevcut olan kaplıcanın suyu romatizma, nevralji ve cilt hastalıklarına iyi gelmektedir.

Reşadiye Kaplıcası: Reşadiye ilçesinin 1.5 km batısındadır. Yeterli tesisleri olmayan kaplıca suyu romatizma, nevralji ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Başören İçmesi: Merkez ilçeye bağlı Başören köyündedir. Sarılık suyu olarak da bilinir. Su, içme olarak mide, karaciğer ve safra yolları rahatsızlıklarına, böbrek taşlarının düşürülmesinde faydalıdır.

Ayvaz Suyu: Niksar ilçesine 2 km uzaklıkta çıkar. Sertliği 0 derece olan su, şişelenerek diğer illere gönderilir. Su, safra kesesi ve böbrek rahatsızlıklarıyla yüksek tansiyon ve barsak rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Tokat Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler ilgili konular

 • Tarih

  Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunla
 • Çorum tarihi eserler ve turistik yerler

  Çorum târihî eserler bakımından gerçek bir hazînedir. Başlıcaları şunlardır:Çorum Kalesi: Kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir
 • Gümüşhane tarihi eserler ve turistik yerler

  Gümüşhane, tarihi eserler ve tabiî zenginliklerle doludur. İl, eski devirlere âit şehir harâbeleri yönünden oldukça zengindir. Rus işgâli
 • Tokat tarihi eserler ve turistik yerler

  Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili târihî ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri
 • Trabzon tarihi eserler ve turistik yerler

  Karadeniz’in sembolü kabul edilen, ikinci İstanbul olarak vasıflandırılan Trabzon; târihî eserleri, tabiî güzellikleri, zengin folkloru
 • Sakarya tarihi eserler ve turistik yerler

  Sakarya ili, tabiî güzellikleriyle zengin bir ilimizdir. İl toprakları zelzele bölgesinde ve târihî istilâ yolları üzerinde olduğu için t
 • Tekirdağ tarihi eserler ve turistik yerler

  Marmara ve Karadeniz’de kıyıları bulunan Tekirdağ, güzel ormanları, târihî eserleri ve tabiî kumsallarıyla güzel bir ilimizdir. Başlıca
 • Aydın tarihi ve turistik yerleri

  Aydın, tarihi eserler ve turistik yerler bakımından zengindir. Türkiye'nin ve dünyanın ünlü sayfiye şehirlerinin arasında yer alır.Üveys P
 • Kırıkkale tarihi eserler ve turistik bilgiler

  Kırıkkale ilinin merkezinde yeni yerleşim merkezlerinden dolayı fazla târihi ve turistik yerler görülmemekle birlikte ilçe ve köylerinin bâz
 • Batman tarihi eserler ve turistik yerler

  Batman ili, 1950'den sonra geliştiği için, tarihi ve turistik yerleri yok denecek kadar azdır. Jeoloji yapısında kalkerli yapı önemli yer tutt