Toksisite

Toksisite, bir maddenin canlı bir organizmaya zarar verme derecesidir. Toksikolojinin ilgi konusudur.

Toksikolojideki ana fikir, aşırılığa götürüldüğünde neredeyse her şeyin toksik olduğudur. Etkiler doza bağlıdır: hatta su bile çok fazla alındığında 'su zehirlenmesine' yol açabilir. Elapid yılan zehiri gibi çok toksik bir madde için bile belli bir dozun altı toksik değildir.

Toksisite türe özgüdür. Bir hayvan için toksik olan bir doz, bir başkası için toksik olmayabilir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.