Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

TOLERANS (türkçe) anlamı
1. hoşgörü
2. anlayışlılık
3. müsamaha
işlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.
TOLERANS (türkçe) anlamı
4.
5. 1 . Hoşgörü.
6. 2 . teknik İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.
TOLERANS (türkçe) ingilizcesi
1. n. tolerance
2. toleration
3. allowance
4. forbearance
5. complaisance
6. free play
7. latitude
8. margin
TOLERANS (türkçe) fransızcası
1. tolérance
TOLERANS (türkçe) almancası
1. Toleranz

Tolerans hakkında bilgiler

tolerans ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hoşgörü

İlgili Konu Başlıkları Tümü

İmmün Tolerans

İmmün tolerans veya immünolojik tolerans bağışıklık sisteminin bir antijene zarar vermediği genel süreçtir. Bu süreç, vücudun kendi antijenlerine karşı bir bağışıklık yanıtı oluşturmadığı 'doğal' ya da 'self tolerans' şeklinde ya da bağışıklık sistemini manipüle ...