Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

Tolerans

Tolerans ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hoşgörü

tolerans


1 .
Hoşgörü.
2 .
teknik İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.

tolerans

hoşgörü, anlayışlılık, müsamaha.
işlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.

tolerans

Türkçe tolerans kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. tolerance, toleration, allowance, forbearance, complaisance, free play, latitude, margin

tolerans

Türkçe tolerans kelimesinin Fransızca karşılığı.
tolérance

tolerans

Türkçe tolerans kelimesinin Almanca karşılığı.
Toleranz

Yanıtlar