Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

TOLERANS (türkçe) anlamı
1. hoşgörü
2. anlayışlılık
3. müsamaha
işlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.
TOLERANS (türkçe) anlamı
4.
5. 1 . Hoşgörü.
6. 2 . teknik İşlenmiş bir parçanın yapım ölçüsünde olabilecek özür payı.
TOLERANS (türkçe) ingilizcesi
1. n. tolerance
2. toleration
3. allowance
4. forbearance
5. complaisance
6. free play
7. latitude
8. margin
TOLERANS (türkçe) fransızcası
1. tolérance
TOLERANS (türkçe) almancası
1. Toleranz

Tolerans hakkında detaylı bilgi

tolerans ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Hoşgörü

İlgili Konu Başlıkları Tümü

İmmün Tolerans

İmmün tolerans veya immünolojik tolerans bağışıklık sisteminin bir antijene zarar vermediği genel süreçtir. Bu süreç, vücudun kendi antijenlerine karşı bir bağışıklık yanıtı oluşturmadığı 'doğal' ya da 'self tolerans' şeklinde ya da bağışıklık sistemini manipüle ...

Laiklik

Devletin dinler arasında ve dini görüşlerle dini olmayan görüşler arasında pozitif veya negatif ayrımcılık yapmaması gerektiği temel düşüncesine dayanan siyasal ve hukuki ilke.

Diyabet

İnsülin adlı pankreas hormonunun tesirinin çeşitli sebeplerle azalması veya kaybolması neticesi meydana çıkıp, kan şekerinin yükselmesi, idrarda şeker bulunması ve diğer bazı metabolik değişikliklerle karakterli, müzmin ve toplumda oldukça fazla görülen bir hastalık.

Hoşgörü

Hoşgörü (Tolerans) Kişinin, kendisininkinden farklı dini inançlara, ahlaki değerlere, dünya görüşlerine veya cinsi yönelimlere sahip olan başka insanlara müdahale etmekten bilerek veya isteyerek kaçınması eylemi. Hoşgörü günümüzde liberal toplumları karakterize eden ...