Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa I. Mahmut saltanatında, 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Topal Osman Paşa I. Mahmut saltanatında, 21 Eylül 1731 - 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mora`da yerleşik bir Türk ailesindendir. İstanbul`a gelince sarayda koz bekçileri ocağına kaydedilmiş bir süre hizmet verdikten sonra pandolbaşı olmuş, 21 yaşında padişah emriyle Mısır`a gönderilirken İspanyol korsanlar tarafından esir edilerek Malta`ya götürülmüştür. Asaleti nedeniyle serbest bırakılmış, bir Fransız gemiseyle Kahire`ye bırakılmıştır.

1714`de Mora`da Martalosbaşılık yapmış Mora seferinde Korent şehirine yapılan taaruzu yönetmiştir. 1715`de Beylerbeyi olarak Turhala mutasarrıflığına 1716`da Mora Seraskerliğine tayin oldu. Avusturya ve Venedik ile devam eden savaşta bir Venedik fırkateynini mürettebatıyla esir aldığı için Preveze ve Dubniçe taraflarıda idaresine verildi. 1718`de İnebahtı mufafızlığına, 1720`de Bosna valiliğine, 1721`de ise Rumeli Valiliğine getirildi. 1731`e kadar Arnavutluk ve Selanik`i kaza kaza gezerek eşkiya teftişliğide yaptı.

21 Eylül 1731`de İstanbul`a gelerek mühr-i hümayunu teslim aldı. 5 ay gibi kısa bir süre sadrazamlık yaptı, ihtiyarlığı ve halsizliğinden istifa etti. Trabzon valiliğine atandı. }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Topal Osman Paşa ilgili konular

 • Paşa

  Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Hekimoğlu Ali Paşa

  Hekimoğlu Ali Paşa Osmanlı sadrazamı. Venedikli mühtedîlerden (İslâmı kabul eden) Hekimbaşı Nuh Efendinin oğlu olup, Haziran 1689’da dü
 • Kara Timurtaş Paşa

  Kara Timurtaş Paşa, Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Aygut Alp'in torunudur. Babası Kara Ali Bey olup, yine Osman Gazi'nin mücadelelerine ka
 • Arabacı Ali Paşa

  Bahadırzade Arabacı Ali Paşa, ("Kadı Ali Paşa", "Arap Kulu Ali Paşa" olarak da anılır) (d. Ohri - ö.
 • Ayaşlı İsmail Paşa

  Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa II.
 • Trablusgarp Eyaleti

  Trablusgarp Eyaleti veya Trablusgarp Beylerbeyliği, (Arapça:ايالة طرابلس الغرب) Osmanlı Devleti eyaletidir. Osmanlı Devleti'nde ik
 • İstanbul'daki çeşmeler listesi

  ==15.yüzyıl==* Davut Paşa Çeşmesi == 16.yüzyıl ==* Ahi Durmuş Baba Çeşmesi * Defterdar Camii Çeşmesi * Ekmekçi Sinan Çeşmes
 • Osmanlı Nafıa Nazırlığı

  Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti Osmanlı Devleti'nde Bayındırlık Bakanlığı'na verilen isimdir.
 • Manastır Eyaleti

  Manastır Eyaleti, Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulan Osmanlı eyaletidir. Ayrıca Osmanlı Devletinin en büyük eyaletidir. 1846'