Topkapı Camii Musul`dadır.

Topkapı Camii

Topkapı Camii Musul`dadır.

Sultan III. Mustafa`nın emriyle Vali Hacı Hüseyin Paşa tarafından 1772 yılında Musul Kalesi surlarının Topkapısı yakınlarında yaptırılmıştır. Daha sonraları Osman adıyla anılan cami, 1815 yılında Şerif Abdullah tarafından tamir ettirilmişse de günümüze kadar gelmemiştir. }

İlgili konuları ara

Yanıtlar