Toplam Beklenti Yasas��

Beklenti (epistemoloji)

beklenti, belirsiz şartlar altında olması en muhtemel sayılan şeydir. Geleceğe ait bir inanç olan beklenti, gerçekçi olabilir veya olmayabilir. Beklenenden daha kötü bir sonuç hayal kırıklığı duygusu doğurur. Beklenmeyen bir şey gerçekleşirse bu bir sürpr...

Toplam beklenti kanunu

Toplam beklenti kanunu, Olasılık Teorisinde, Ötelenmiş beklenti kanunu, kule kuralı gibi çeşitli isimlerine de rastlanan öneriye göre

Matematiksel beklenti

matematiksel beklenti veya beklenen değer veya ortalama birçok defa tekrarlanan ve her tekrarda mümkün tüm olasılıklarını değiştirmeyen rastgele deneyler sonuçlarından ''beklenen'' ortalama değeri temsil eder. Bir ayrık rassal değişkennin alabileceği bütü...

Toplam beklenti yasası

Toplam beklenti yasası, olasılık kuramında, yinelemeli beklenti yasası, kule kuralı, düzleştirme teoremi gibi çeşitli isimlerine de rastlanan öneri.

beklenti

Beklenti, herhangi bir konuda gerçekleşmesi istenilen veya umulan her türlü olguyu içeren duygudur. "Beklenti" ile "umut" her ne kadar birbirleri ile özdeşleştirilse de; beklenti, umut edilmesi şart olmayan durumlarda da var olabilir. Kısacası bir insan b...

Beklenti (duygu)

Beklenti, herhangi bir konuda gerçekleşmesi istenilen veya umulan her türlü olguyu içeren duygudur. "Beklenti" ile "umut" her ne kadar birbirleri ile özdeşleştirilse de; beklenti, umut edilmesi şart olmayan durumlarda da var olabilir. Kısacası bir insan b...

Kirchhoff kanunları

Kirchhoff yasaları karmaşık devrelerin analizinde kullanılan, elektrik yükünün ve enerjisinin korunumuna dayalı, ilk kez 1845 yılında Gustav Kirchhoff (''Kirhhof'' okunur) tarafından tanımlanan iki eşitliktir.

Yirmibir

İki veya daha fazla kişiyle oynanan bir iskambil oyunudur.Toplamda 17`yi geçmeden 21` e en yakın sayıyı yakalamaktır.6 adet 52 kartdan oluşan kartlar karıştırılarak oyunculardan birine kestirilir.

Evrendeki yasalar

Madde ve enerji yapısı, hareketi, oluşumu, değişimi ve maddeler arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Bu yasalar gözlem ve deney sonucu doğa olayları