Toplumsal bütünleşme, sosyoloji veya sosyal bilimlerde, etnik azınlıklar, mülteciler veya toplumları oluşturan ana akım dışında kalan sosyal haklardan mahrum bırakılmış bir topluluğun veya azınlık gruplarının hareketleridir.

Toplumsal bütünleşme

Toplumsal bütünleşme, sosyoloji veya sosyal bilimlerde, etnik azınlıklar, mülteciler veya toplumları oluşturan ana akım dışında kalan sosyal haklardan mahrum bırakılmış bir topluluğun veya azınlık gruplarının hareketleridir. Bir toplumdaki çeşitli unsurların nasıl olup da bir araya geldigi ve birbirini destekler mahiyette çalıştıgı özellikle A.Comte ve Durkheim gibi ilk sosyologların anlamaya çalıştıgı önemli sorunlardan biri olmuştur. Buna göre bir toplumun devamı ve istikrarı toplumu oluşturan birey ve grupların bütünleşmesine bağlıdır. Bütün toplumlar şu ya da bu şekilde bütün unsurlarıyla birlikte,içerdiği çatışmaları asgari düzeye indirgeme ve tolere etme kapasitesine sahiptir. Sosyolojide bu durum toplumsal bütünleşme kavramıyla ifade edilir. Social integration Integration Social integration Intégration Integrazione Integratie Sosial integrering Integracja społeczna Социальная интеграция Социјална интеграција

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar