Toplumsal D��N������M Yay��Nlar��

sosyal

1- Bir topluma ayrı ve müstakil bir varoluşa sahip olduğuna inanılan insan topluluğuna ilişkin olan; 2- Toplumu meydana getiren, bir toplum içinde yaşayan insanlar; 3- Toplum içinde yaşayan bireylerden meydana gelen katman, grup, sınıf, vb; 4- Toplumdaki...

utanç

Utanç, içinde bulunulan durumdan kurtulmak isteme durumudur. Bir insan herhangi bir olaya karşı iç açıcı olmayan duygular besliyorsa, bu kişi böyle bir durum karşısında utanç duygusu yaşayabilir. Utanç, çoğu zaman benzer durumlara karşı gösterilir. Fakat...

başarı

Başarı, istendiği varsayılan şey veya şeylere ulaşma işi veya istendiği varsayılan şey veya şeylerin kendisi.

İbni Haldun

1332-1406 yılları arasında ya­şamış ünlü İslam tarihçisi ve düşünürü. Temel eseri Mukaddime olan İbni Haldun, bir tarihçi olarak, deneyime, gözleme daya­nan, konusu kültür varlıkları ve toplumsal yaşam olan, toplumun geçimini, kültür aşa­malarını, iç yapı...

Post Modernizm çeşitleri

Sanatsal, kültürel, toplumsal felsefi post modernizmlerden söz etmek doğru ve mümkün olsa da, tüm bunların son çözümlemede iki ayrı postmodernizme indir­genebilmesini n sonucu olan postmodernizm sınıflamasıv

Nógrád (Salgótarján)

Macaristan'ın kuzeyinde merkezi Salgótarján olan ildir. Yüzölçümü 2544 km² nüfusu ise 220,000 kadardır.

Alienation

İnsanın çevresinden, işinden, emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavram.Çağdaş yaşamın çözümlenmesinde çok kullanılan bu kavram değişik anlamlara gelir.1)Güçsüzlük: İnsanın geleceğini kendisinin değil, dış...

Serbest kültür

Serbest kültür (İngilizce '), bireyin kendini topluma samimi olarak ifade etmesi öngörüsüyle oluşmuş bir düşünce akımıdır. Bu düşünce akımının en önemli özelliği kendine hiçbir zaman bir rol modeli veya örnek aramamasıdır.

Proletarya diktatörlüğü

Proletarya diktatörlüğü, Marksizmdeki tarihsel ve siyasal düşünceye göre, kapitalizmle komünizm arasında uzanan geçiş döneminin siyasal biçimini ifade eder.Sosyalizm dönemi, komünizme yani sınıfsız topluma geçiş dönemi olması itibariyle proltarya diktatör...

Post Endüstriyel Toplum

Temel ilgi, en başat meşgale / hedef ve en geçerli değer olarak bilginin mülkiyetin ye­rini aldığı ve toplumsal dinamizm ve gücün ilk ve temel kaynağı haline geldiği toplum türü.