Toplumsal Sınıf

Toplumsal sınıf toplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmektedir. Genellikle bireyler sınıf içinde ekonomik konumlarına ve katmanlaşma sistemi içinde benzer siyasi ve ekonomik ilgilerine göre gruplaşmaktadırlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Toplumsal Sınıf ilgili konular

 • Sınıf

  Bir toplumda aynı görevi yapan statüleri aynı olan, çıkarları tam bir aynılık sergileyen ve aynı durumda bulunan insan öbeklerinden her bir
 • Sınıf bilinci

  Sınıf bilinci, siyasal ve toplumsal bir ögreti olarak Marksizm'de kilit kavramlardan birisidir. Bunun ardında hem bir sınıf teorisi hem bir İde
 • Sınıf savaşı

  Sınıf savaşımı, Marksist sınıf teorisinde ve Tarih anlayışında, sınıflar arası ilişkilerin egemen hali olarak tespit edilir. Marksist ta
 • Sosyal sınıf

  Toplumsal sınıf toplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmekte
 • Mülkiye (sınıf)

  Mülkiye, Osmanlı Devleti`nde, üst düzey sivil kamu görevlileri sınıfı. İlmiye, seyfiye (askeriye) ve kalemiye ile birlikte dört ana hizmet s
 • Toplumsal Sınıf

  Toplumsal sınıf toplumlar veya kültürler içindeki bireyler veya gruplar arasında hiyerarşik farklılığı (veya katmanlaşmayı) ifade etmekte
 • 2. Sınıf Emniyet Müdürü

  2.Sınıf Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbesi 3.Sınıf Emniyet Müdürü ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü arasında olan pol
 • 3. Sınıf Emniyet Müdürü

  3.Sınıf Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde rütbesi 2.Sınıf Emniyet Müdürü ile 4.Sınıf Emniyet Müdürü arasında olan poli