Toplumsal Tarih

Toplumsal Tarih, 1994’ten bu yana Tarih Vakfı tarafından çıkarılan Türkçe aylık tarih dergisi.

Kurucusu ve ilk editörü Mete Tunçay’dır. Toplumsal Tarih dergisinden 10 sene evvel Tarih ve Toplum adıyla İletişim Yayınları'ndan yarı-popüler, yarı-akademik bir dergi çıkarmaya başlayan Tunçay, düzenli olarak 120 sayı (20 cilt) yayınladıktan sonra, kurucularından biri olduğu ve başından beri yönetim kurulunda yer aldığı Tarih Vakfı bünyesinde Toplumsal Tarih adlı bu dergiyi çıkarmaya girişmiştir.

Tarih ve Toplum dergisiyle aynı ilkeleri ve amaçları benimsemeye devam eden Toplumsal Tarih, adını örnek aldığı History and Society gibi, tarih denince ilk akla gelenin siyasi tarih olduğu dönemin Türkiye'sinde, sosyal-toplumsal tarihi geliştirmeyi amaç edinmiştir.

Bünyesinde bulunduğu Tarih Vakfı, En-Ci-O (Non-Governmental Organization) denilen tipik bir sivil toplum örgütü olmasından mütevellit, içerisinde her görüşten ve sosyo-kültürel sınıftan insanı barındırmakta, ama tüm bu çeşitliliğin yanında Toplumsal Tarih, her görüşe eşit mesafede durmaya çalışmakta idi.

Nitekim editör Mete Tunçay 1. sayının sunuş bölümünde bu mesafeli yaklaşımı şu cümlelerle belirtmiştir: "Biz bir siyasal parti değiliz. Türlü türlü görüşlerdeki insanların çalışmaları dergimizde yer alacak. Belli bir niteliksel düzeyde oldukça, yazıların içeriğine ve diline karışmayacağız. Yalnız, dürüst olarak yazılamayacak konulara girmeyeceğiz. Bugün on yıl öncesinin koşullarına oranla, tabular oldukça azaldı; ama ne yazık ki, hâlâ büsbütün ortadan kalkmadı." (1994, Toplumsal Tarih, Sayı 1.) 1983-2003 arasında yayımlanmış olan Tarih ve Toplum dergisi ile aynı çizgidedir.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.